Scherpe analyses koppelen aan toepasbare oplossingen.

& Zó maak ik impact in de publieke sector!

  • Adviseren welke capaciteit nodig is voor de opgaven en ambities van de organisatie.
  • Inzicht bieden in ontwikkelpunten van de organisatie én hoe die samen aan te pakken.
  • Uitvoeren van begrotingsanalyses.
  • Versterken van de verbinding tussen het primaire proces en de bedrijfsvoering.

 

Ben Maes

Ben Maes

Expertise:

  • Organisatieontwikkeling
  • Samenwerking & fusie
  • Bedrijfsvoering & financiën

Meer over mij

Lokale overheden een stapje verder helpen in hun ontwikkeling en zo Nederland een stukje mooier te maken. Dat is mijn drijfveer als adviseur. Ik doe dit met name door publieke organisaties inzicht te bieden. Inzicht in de ontwikkelpunten van de organisatie dankzij scherpe diagnoses van opgaven, ambities en capaciteit. Hoe je als organisatie structureel financieel gezond kan worden én blijven. Wat daarbij enorm helpt, is benchmarking met andere, vergelijkbare gemeenten.

Mijn kracht als adviseur is dat ik complexe zaken overzichtelijk en helder presenteer én vervolgens ook concrete oplossingen bied voor ontwikkelpunten. Hierbij houd ik oog voor de relatie en context van de organisatie.

Project
Toekomstbestendig organiseren

Onderzoek toekomst
bestendigheid Maashorst

De gemeente Maashorst is een jonge gemeente in het noordoosten van Noord-Brabant, ontstaan op 1 januari 2022. Door de schaalvergroting van de gemeente én de ambtelijke organisatie komt de vraag op of de gemeente Maashorst met de goede dingen (lees: taken) bezig is en in hoeverre de gemeente deze dingen ook goed genoeg doet, in termen van kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit. Wij voeren voor de gemeente een onderzoek uit naar hoe de ambtelijke organisatie toekomstbestendig kan zijn en blijven, gegeven de schaalvergroting

Onderzoek toekomst bestendigheid Maashorst
Blog
Toekomstbestendig organiseren

De vitale gemeente

Om gemeenten te helpen adaptief te zijn én te blijven, heeft & Van de Laar de vitale gemeente ontwikkeld. De vitale gemeente is een ‘preventieve vitaliteitscheck’ op het overall presteren van de gemeente. Met als doel tijdig niet alleen de sterktes, maar ook de verbeterpunten en zelfs de potentiële risico’s in kaart te brengen. Om vervolgens een concrete ontwikkelagenda te bieden, die helpt om de vitaliteit van uw gemeente te verhogen.

De vitale gemeente
Project
Bedrijfsvoering & Financiën

Onderzoek efficiency Omgevingsdiensten Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant zijn 3 omgevingsdiensten verantwoordelijk voor de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van met name de milieutaken. Met het oog op het zo duurzaam, doelmatig en efficiënt mogelijk werken van deze omgevingsdiensten heeft de provincie Noord-Brabant ons gevraagd een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoeringskosten uit te voeren.

Onderzoek efficiency Omgevingsdiensten Noord-Brabant
Project
Bedrijfsvoering & Financiën

Onderzoek realisatiekracht Goirle

De gemeente Goirle is een gemeente in het hart van Noord-Brabant, direct gelegen ten zuiden van Tilburg. De gemeente wenst gegeven deze ontwikkelingen in kaart te brengen wat de benodigde omvang en kwaliteit van de structurele formatie is en welke financiële middelen daarmee samenhangen. Wij onderzoeken in het onderzoek de realisatiekracht van de gemeente aan de hand van ons volwassenheidsmodel ‘De Vitale Gemeente'.

Onderzoek realisatiekracht Goirle
Blog
Bedrijfsvoering & Financiën

Samenwerking bij financiële krapte

Samenwerking als redmiddel of last? Onze adviseurs staan in een blog stil bij de betekenis van ravijnjaar '2026' voor samenwerking én vijf handvatten bij samenwerking en fusie.

Samenwerking bij financiële krapte
Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatie
ontwikkeling en capaciteitsanalyses Stein

Nederlandse gemeenten zijn actief in een landschap dat voortdurend in beweging is. De vraagt om strategische keuzes en de ontwikkeling van een wendbare en weerbare organisatie. De gemeente Stein wil de volgende stap zetten in de doorontwikkeling van de organisatie, die aansluit bij de strategische toekomstvisie 2018-2022. Daarbij past een update van de organisatievisie en vertaling van de visie naar een hoofdstructuur met bijbehorende rollen, verantwoordelijkheden en detailstructuur. Wij ondersteunen de gemeente bij de doorontwikkeling van de visie en voeren twee verdiepingsonderzoeken uit die gerichte informatie opleveren waarmee de gemeente de taakuitvoering kan optimaliseren.

Organisatie ontwikkeling en capaciteitsanalyses Stein