Samenwerken, om advies te baseren op kwantitatief en kwalitatief onderzoek en daarmee de maatschappij een stapje verder te helpen.

& zó maak ik impact in de publieke sector:

  • Data analyseren om zo tot nieuwe inzichten te komen.
  • Combineren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
  • Met een open blik kijken naar verschillende vraagstukken.
Elle Daams

Elle Daams

Expertise:

  • Bedrijfsvoering & financiën

Meer over mij

Met een afgeronde bachelor in economie en bedrijfseconomie en momenteel bezig met de master Economics, streef ik naar praktijkervaring om mijn theoretische kennis te versterken. Met een stageplek bij & van de Laar krijg ik een unieke kans om deze praktijkervaring op te doen en krijg ik de kans om een positieve bijdrage te leveren aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Ik zie mijn stage als een kans om mijn vaardigheden te ontwikkelen, mijn netwerk uit te breiden en mijn carrièrepad te verduidelijken.

Project
Toekomstbestendig organiseren

Organisatie
ontwikkeling en capaciteitsanalyses Stein

Nederlandse gemeenten zijn actief in een landschap dat voortdurend in beweging is. De vraagt om strategische keuzes en de ontwikkeling van een wendbare en weerbare organisatie. De gemeente Stein wil de volgende stap zetten in de doorontwikkeling van de organisatie, die aansluit bij de strategische toekomstvisie 2018-2022. Daarbij past een update van de organisatievisie en vertaling van de visie naar een hoofdstructuur met bijbehorende rollen, verantwoordelijkheden en detailstructuur. Wij ondersteunen de gemeente bij de doorontwikkeling van de visie en voeren twee verdiepingsonderzoeken uit die gerichte informatie opleveren waarmee de gemeente de taakuitvoering kan optimaliseren.

Organisatie ontwikkeling en capaciteitsanalyses Stein
Blog
Bedrijfsvoering & Financiën

Samenwerking bij financiële krapte

Samenwerking als redmiddel of last? Onze adviseurs staan in een blog stil bij de betekenis van ravijnjaar '2026' voor samenwerking én vijf handvatten bij samenwerking en fusie.

Samenwerking bij financiële krapte
Project
Bedrijfsvoering & Financiën

Onderzoek efficiency Omgevingsdiensten Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant zijn 3 omgevingsdiensten verantwoordelijk voor de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van met name de milieutaken. Met het oog op het zo duurzaam, doelmatig en efficiënt mogelijk werken van deze omgevingsdiensten heeft de provincie Noord-Brabant ons gevraagd een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoeringskosten uit te voeren.

Onderzoek efficiency Omgevingsdiensten Noord-Brabant