In de bovenstroom plannen we, in de onderstroom transformeren we. De magie ontstaat wanneer beide in harmonie stromen.

& Zó maak ik impact in de publieke sector!

  • Werken aan boven- en onderstroom van organisatiedynamiek, als basis voor beweging.
  • Scherpzinnig ontrafelen van vraagstukken met oog voor het onderscheid tussen façades en de kern.
  • Met veelzijdige blik anderen aanmoedigen om meerdere perspectieven te zien en oplossingen te creëren.
  • Aanjagen van effectieve verandering met ruimte voor harmonie en conflict.
Linda Muijsers - Creemers

Linda Muijsers - Creemers

Expertise:

  • Organisatieontwikkeling
  • Samenwerking & fusie

Meer over mij

Als ervaren organisatie- en veranderkundige focus ik mijzelf op het ontrafelen en in beweging brengen van complexe vraagstukken en systemen. Ik leg snel de vinger op de zere plek maar zie, vanuit de kern, ook de kansen en mogelijkheden. Daarbij heb ik oog en oor voor zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van ontwikkeling en verandering.

Groepsprocessen zijn dynamisch, daarin kun je als organisatie gemakkelijk de weg kwijtraken. Ik bekijk vraagstukken daarom vanuit diverse perspectieven en neem mensen hierin mee. Vanuit daar werken we samen aan gedragen oplossingen. Mijn hart ligt bij organisaties die strategisch, slim en vanuit ‘de bedoeling’, samen met partners, willen inspelen op (maatschappelijke) opgaven en hier impact willen creëren.

Inspiratiesessie
Toekomstbestendig organiseren

De veranderende publieke organisatie

Reflectie op inspiratiesessie met Thijs Homan 13 oktober 2023: over hoe veranderen in publieke organisaties gaat”, in plaats van over “hoe veranderen moet”.

De veranderende publieke organisatie
Project
Toekomstbestendig organiseren

Samenspel raad, college en organisatie Geldrop-Mierlo

Een krachtige gemeente vraagt om een krachtig samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. In de gemeente Geldrop-Mierlo is urgentie en behoefte om met het onderwerp samenspel aan de slag te gaan.  Wij verzorgen opnieuw een dagdeel over het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Dit met behulp van een quickscan 'Samenspel' én verdiepende interviews. 

Samenspel raad, college en organisatie Geldrop-Mierlo
Blog
Toekomstbestendig organiseren

Perspectieven op sterk samenspel

Handelingsperspectieven voor een sterk samenspel tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie beschreven in een whitepaper. Klik verder voor meer informatie.

Perspectieven op sterk samenspel
Project
Samenwerking & Fusie

Projectleiding herindeling Land van Cuijk

Eind 2018 stelden de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het plan van aanpak ‘Opschalen en Verbinden’ voor de herindeling van hun gemeenten vast. &VDL werd in het herindelingsproces gevraagd het plan van aanpak op te stellen, de rol van procesbegeleider te vervullen in de fase van het opstellen van het herindelingsontwerp/-advies en die van projectleider in implementatiefase, sinds najaar 2019. De drie gemeenten vormen per 1 januari 2022 tezamen één krachtige gemeente. 

Projectleiding herindeling Land van Cuijk

De regio Hart van Brabant werkt regionaal met elkaar samen op het gebied van jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo Beschermd Wonen en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige dagbesteding. Wij adviseren en begeleiden Hart van Brabant bij het ontwikkelen van het sturingsmodel. 

Inrichting samenwerking sociaal domein Hart van Brabant

Het 'samenspel' is een serious game om dilemma's in het samenspel binnen en tussen gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie bespreekbaar te maken. Het helpt om de kracht en knelpunten in het huidige samenspel bloot te leggen en om handelingsperspectieven te krijgen om dit samenspel te versterken.

Samenspel: serious game