’Met een positieve instelling en betrokkenheid bijdragen aan een betrouwbare, veilige duurzame energievoorziening en andere belangrijke uitdagingen in de regio.

& Zó maak ik impact in de publieke sector!

  • Creëren van draagvlak door partijen met uiteenlopende belangen met elkaar te verbinden.
  • Met pragmatische en analytische blik zoeken naar werkbare en uitvoerbare oplossingen.
  • Stimuleren van transparantie en duidelijkheid over taken, rollen en verwachtingen in complexe processen.
  • Met een opgavegerichte instelling bijdragen aan duurzame lokale en regionale samenwerking.
Rutger Maas

Rutger Maas

Expertise:

  • Organisatieontwikkeling
  • Klimaat & energie

Meer over mij

Met een open, betrokken en positieve houding draag ik als bestuurskundige graag bij aan maatschappelijke opgaven die roepen om lokale en regionale samenwerking. De besluitvorming rondom zulke complexe omgaven, de implementatie daarvan en de bestuurlijke en politieke gevoeligheden die daarbij komen kijken vind ik zeer interessant. Gezamenlijk met interne én externe collega’s pragmatisch en opgavegericht invulling geven aan zulke opgaven, is dan ook iets waar ik energie van krijg.

Project
Klimaat & Energie

Procesregisseur netcongestie Veldhoven

Wij zijn begonnen als procesregisseur netcongestie voor de gemeente Veldhoven! In deze rol gaan we aan de slag met het creëren van overzicht en regie, binnen de organisatie en met betrokken partijen, op dit urgente onderwerp om de energie infrastructuur in Veldhoven toekomstbestendig te maken.

Procesregisseur netcongestie Veldhoven
Project
Bedrijfsvoering & Financiën

Onderzoek efficiency Omgevingsdiensten Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant zijn 3 omgevingsdiensten verantwoordelijk voor de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving ten aanzien van met name de milieutaken. Met het oog op het zo duurzaam, doelmatig en efficiënt mogelijk werken van deze omgevingsdiensten heeft de provincie Noord-Brabant ons gevraagd een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoeringskosten uit te voeren.

Onderzoek efficiency Omgevingsdiensten Noord-Brabant

Pion of pionier? Het is de titel van onze nieuwste publicatie. Het roept de vraag op: wat is úw rol in het samenspel tussen politici, bestuurders en ambtenaren? Aan de hand van vijf artikelen rondom thema's waarop onze adviseurs dagelijks actief zijn nemen wij de lezer mee in handelingsperspectieven om het samenspel te versterken.

Pion of pionier?