Menu Close

Vorming en doorontwikkeling

GR A2-gemeenten

Inleiding
We mochten de gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck helpen bij de vorming van hun GR Samenwerking A2-gemeenten. Later mochten we deze samenwerking evalueren en de colleges begeleiden in de doorontwikkeling van de samenwerking.

Uitdaging
We hebben deze gemeenten geholpen in de uitbreiding van de samenwerking met alle bedrijfsvoeringstaken en Werk & Inkomen. Daartoe was onder andere een nieuw governancemodel gewenst. Een afgeslankte bestuurlijke sturing en een versterkte rol van de gemeentesecretarissen in de ambtelijke sturing op de samenwerking. Tevens is de samenwerking fysiek geïntegreerd in de gemeentehuizen van de deelnemers, om maximale verbinding te houden met de opdrachtgevers.

Vorming en doorontwikkeling

GR A2-gemeenten

Inleiding
We mochten de gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck helpen bij de vorming van hun GR Samenwerking A2-gemeenten. Later mochten we deze samenwerking evalueren en de colleges begeleiden in de doorontwikkeling van de samenwerking.

Uitdaging
We hebben deze gemeenten geholpen in de uitbreiding van de samenwerking met alle bedrijfsvoeringstaken en Werk & Inkomen. Daartoe was onder andere een nieuw governancemodel gewenst. Een afgeslankte bestuurlijke sturing en een versterkte rol van de gemeentesecretarissen in de ambtelijke sturing op de samenwerking. Tevens is de samenwerking fysiek geïntegreerd in de gemeentehuizen van de deelnemers, om maximale verbinding te houden met de opdrachtgevers.