Menu Close

Gemeente Maastricht

Wendbare bedrijfsvoering

De gemeente Maastricht wenst meer in control te komen en krachtiger te sturen op bedrijfsvoering door de ondersteunende processen (vanuit 10 organisatieonderdelen) te gaan centraliseren in één bedrijfsvoeringpoot. Doel van deze beweging is enerzijds om als directieteam beter in positie te komen en het bestuur zodoende beter te faciliteren, maar ook om de interne beheersing te versterken en meer in control te komen.

De organisatie wordt als gevolg van bovenstaande beweging gewijzigd. Beleid en uitvoering worden meer bij elkaar gebracht, opdrachtgever-/ opdrachtnemerschap wordt als sturingsprincipe losgelaten en er wordt meer opgave- en resultaatgericht gewerkt. De bedrijfsvoering als ondersteuning van de primaire processen dient hierop te worden aangepast, gecentraliseerd en geoptimaliseerd.

Wij brengen de huidige en gewenste situatie kwantitatief en kwalitatief in kaart. Op grond waarvan wij een advies opstellen over de nieuwe structuur (organogram) van en sturing binnen het nieuw te vormen centrale organisatieonderdeel bedrijfsvoering van deze gemeente. Daarbij schetsen wij de stappen die nodig zijn om te realisatie van deze toekomstige situatie te komen.

Beheersbare en wendbare bedrijfsvoering

gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht wenst meer in control te komen en krachtiger te sturen op bedrijfsvoering door de ondersteunende processen (vanuit 10 organisatieonderdelen) te gaan centraliseren in één bedrijfsvoeringpoot. Doel van deze beweging is enerzijds om als directieteam beter in positie te komen en het bestuur zodoende beter te faciliteren, maar ook om de interne beheersing te versterken en meer in control te komen.

De organisatie wordt als gevolg van bovenstaande beweging gewijzigd. Beleid en uitvoering worden meer bij elkaar gebracht, opdrachtgever-/ opdrachtnemerschap wordt als sturingsprincipe losgelaten en er wordt meer opgave- en resultaatgericht gewerkt. De bedrijfsvoering als ondersteuning van de primaire processen dient hierop te worden aangepast, gecentraliseerd en geoptimaliseerd.

Wij brengen de huidige en gewenste situatie kwantitatief en kwalitatief in kaart. Op grond waarvan wij een advies opstellen over de nieuwe structuur (organogram) van en sturing binnen het nieuw te vormen centrale organisatieonderdeel bedrijfsvoering van deze gemeente. Daarbij schetsen wij de stappen die nodig zijn om te realisatie van deze toekomstige situatie te komen.