Menu Close

BEL Combinatie

Evaluatie en doorontwikkeling

De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren vormen sinds 2007 de BEL Combinatie. Het was de eerste GR in Nederland waarin gemeenten samen al hun ambtelijke capaciteit onderbrachten. Wij zijn gevraagd om de opzet en werking van de BEL Combinatie te evalueren en hebben gerichte aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de samenwerking tussen de drie gemeentebesturen en de GR BEL Combinatie gedaan.

In onze analyse en het advies hebben we kritisch gekeken naar de politiek-bestuurlijke verbondenheid tussen de drie gemeentebesturen, het directiemodel op de BEL Combinatie en de positionering van de ‘regieteams’ per gemeente.

De BEL Combinatie heeft onze concrete adviezen voor de herijking van het governancemodel rondom deze samenwerking opgevolgd. Daarmee is een nieuwe directiestructuur geïntroduceerd en zijn de regieteams per gemeente opgeheven.

Organisatieontwikkeling

BEL Combinatie

Inleiding
De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren vormen sinds 2007 de BEL Combinatie. Het was de eerste GR in Nederland waarin gemeenten samen al hun ambtelijke capaciteit onderbrachten. Wij zijn gevraagd om de opzet en werking van de BEL Combinatie te evalueren en hebben gerichte aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de samenwerking tussen de drie gemeentebesturen en de GR BEL Combinatie gedaan.

Uitdaging
In onze analyse en het advies hebben we kritisch gekeken naar de politiek-bestuurlijke verbondenheid tussen de drie gemeentebesturen, het directiemodel op de BEL Combinatie en de positionering van de ‘regieteams’ per gemeente.

Resultaat
De BEL Combinatie heeft onze concrete adviezen voor de herijking van het governancemodel rondom deze samenwerking opgevolgd. Daarmee is een nieuwe directiestructuur geïntroduceerd en zijn de regieteams per gemeente opgeheven.