Menu Close

Doorlichting organisatie

Gemeente Gemert-Bakel

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft eind 2020 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente verzocht de interne organisatie te laten doorlichten. De doorlichting dient een antwoord te geven op de volgende twee vragen van de raad:

  1. Hoe kan het werk slimmer, sneller en taakgerichter georganiseerd worden?
  2. Is de interne organisatie van Gemert-Bakel toekomstbestendig?

& Van de Laar is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Om de vragen van de raad te beantwoorden, kijken we vanuit de inhoud naar de organisatie. Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen die op Gemert-Bakel afkomen? Welke bestuurlijke opgaven en ambities zijn geformuleerd? Heeft Gemert-Bakel de kwantiteit en de kwaliteit in huis om deze opgaven doelmatig en doeltreffend, in verbinding met de omgeving, te realiseren? Is de organisatie (cultuur, sturing en structuur) van Gemert-Bakel dienstbaar aan principes als wendbaar, naar buiten gericht en zelfbewust zijn?

We geven praktische en concrete antwoorden op de vraag wat nodig is voor de gemeente Gemert-Bakel om toekomstbesteding te blijven of worden. Dit doen wij zowel in termen van organisatie, mensen als financiën, met als doel de (ambtelijke organisatie van de) gemeente Gemert-Bakel een stap verder helpen in haar ontwikkeling en toekomstbestendigheid.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.