Menu Close

Adviseur governancemodel

Regionale Backoffice Lekstroomgemeenten

Inleiding
De 5 Lekstroomgemeenten – Houten, Nieuwegein, Lopik, Vijfheerenlanden en Vianen – werken sinds 5 jaar samen op de backofficetaken in het sociaal domein; inkoop Jeugd en Wmo. De bestuurders hebben gevraagd om een tussenevaluatie en eventuele herijking van het samenwerkingsmodel.

Uitdaging
De circa 25 medewerkers van de Regionale Backoffice Lekstroom werken onder één aansturing vanuit de gemeente Houten, te behoeve van de vijf gemeenten. Zij zijn echter nog deels in dienst van de partnergemeenten. Tevens lopen de financieringsstromen via de gastheer. De samenwerking is vormgegeven op grond van een samenwerkingsovereenkomst.

Wij helpen de Regionale Backoffice Lekstroomgemeenten bij het inzichtelijk maken van de varianten voor doorontwikkeling van het samenwerkingsconstruct.

Adviseur governancemodel

Regionale Backoffice Lekstroomgemeenten

Inleiding
De 5 Lekstroomgemeenten – Houten, Nieuwegein, Lopik, Vijfheerenlanden en Vianen – werken sinds 5 jaar samen op de backofficetaken in het sociaal domein; inkoop Jeugd en Wmo. De bestuurders hebben gevraagd om een tussenevaluatie en eventuele herijking van het samenwerkingsmodel.

Uitdaging
De circa 25 medewerkers van de Regionale Backoffice Lekstroom werken onder één aansturing vanuit de gemeente Houten, te behoeve van de vijf gemeenten. Zij zijn echter nog deels in dienst van de partnergemeenten. Tevens lopen de financieringsstromen via de gastheer. De samenwerking is vormgegeven op grond van een samenwerkingsovereenkomst.

Wij helpen de Regionale Backoffice Lekstroomgemeenten bij het inzichtelijk maken van de varianten voor doorontwikkeling van het samenwerkingsconstruct.