Menu Close

Evaluatie samenwerking

GR Dienst Dommelvallei

Inleiding
De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel hebben hun krachten op de bedrijfsvoeringstaken, dienstverlening en werk & inkomen ambtelijk gebundeld in GR Dienst Dommelvallei.

Uitdaging

Het bestuur van deze GR heeft onze adviseurs gevraagd een evaluatie van deze samenwerking uit te voeren en handreikingen te doen ter versterking van de samenwerking.

Resultaat

Naar aanleiding van onze evaluatie en aanbevelingen is het governancemodel rondom GR Dienst Dommelvallei herijkt. Inclusief de omvorming van het juridisch construct van een Openbaar Lichaam tot een Bedrijfsvoeringsorganisatie, waarmee de bestuurlijke drukte rondom deze GR is verminderd.

Evaluatie samenwerking

GR Dienst Dommelvallei

Inleiding
De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel hebben hun krachten op de bedrijfsvoeringstaken, dienstverlening en werk & inkomen ambtelijk gebundeld in GR Dienst Dommelvallei.

Uitdaging

Het bestuur van deze GR heeft onze adviseurs gevraagd een evaluatie van deze samenwerking uit te voeren en handreikingen te doen ter versterking van de samenwerking.

Resultaat

Naar aanleiding van onze evaluatie en aanbevelingen is het governancemodel rondom GR Dienst Dommelvallei herijkt. Inclusief de omvorming van het juridisch construct van een Openbaar Lichaam tot een Bedrijfsvoeringsorganisatie, waarmee de bestuurlijke drukte rondom deze GR is verminderd.