Menu Close

Herijken fijnstructuur

GR Samenwerking A2-gemeenten

Inleiding

In de gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2-gemeenten (GRSA2) zijn alle taken op het gebied van bedrijfsvoering én Werk & Inkomen van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard (samen 70.000 inwoners) ondergebracht.

Deze drie samenwerkende gemeenten in GRSA2-verband constateren dat veranderende behoeften van inwoners en (maatschappelijk) ondernemers, majeure externe ontwikkelingen en politiek-bestuurlijke ambities invloed hebben op de gemeentelijke taakuitvoering; het primaire proces. Als gevolg hiervan worden nu en in de nabije toekomst ook andere eisen gesteld aan de ondersteuning van dit primaire proces vanuit de bedrijfsvoeringstaken.

Uitdaging

GRSA2 wenst, in lijn met deze veranderende omgeving en vanuit autonome trends en ontwikkelingen op het vlak van bedrijfsvoering, als samenwerkingsverband effectief op deze actualiteit en de nabije toekomst in te spelen. Het bestuur en de directieraad van GRSA2 heeft ons daarom gevraagd om in kaart te brengen wat de impact van deze trends en ontwikkelingen is op de dienstverlening vanuit GRSA2. Wat is kwantitatief en kwalitatief nodig om GRSA2 duurzaam en robuust te maken? En welke uitgangspunten zijn nodig voor een hernieuwde producten- en dienstencatalogus (PDC) en dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Herijken fijnstructuur

GR Samenwerking A2-gemeenten

Inleiding

In de gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2-gemeenten (GRSA2) zijn alle taken op het gebied van bedrijfsvoering én Werk & Inkomen van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard (samen 70.000 inwoners) ondergebracht.

Deze drie samenwerkende gemeenten in GRSA2-verband constateren dat veranderende behoeften van inwoners en (maatschappelijk) ondernemers, majeure externe ontwikkelingen en politiek-bestuurlijke ambities invloed hebben op de gemeentelijke taakuitvoering; het primaire proces. Als gevolg hiervan worden nu en in de nabije toekomst ook andere eisen gesteld aan de ondersteuning van dit primaire proces vanuit de bedrijfsvoeringstaken.

Uitdaging

GRSA2 wenst, in lijn met deze veranderende omgeving en vanuit autonome trends en ontwikkelingen op het vlak van bedrijfsvoering, als samenwerkingsverband effectief op deze actualiteit en de nabije toekomst in te spelen. Het bestuur en de directieraad van GRSA2 heeft ons daarom gevraagd om in kaart te brengen wat de impact van deze trends en ontwikkelingen is op de dienstverlening vanuit GRSA2. Wat is kwantitatief en kwalitatief nodig om GRSA2 duurzaam en robuust te maken? En welke uitgangspunten zijn nodig voor een hernieuwde producten- en dienstencatalogus (PDC) en dienstverleningsovereenkomst (DVO).