Menu Close

Gemeente Helmond

Verhaal van de organisatie

De gemeente Helmond is volop in ontwikkeling en groeit van ruim 90.000 inwoners nu de komende jaren tot een 100.000+ gemeente. Mét de daarbij behorende maatschappelijke opgaven, zoals een grote sociale tweedeling in de stad. De stad ontwikkelt zich ten midden van de hoog-dynamische Brainportregio economisch erg goed. Met bekende toonaangevende topsectoren, zoals automotive, slimme maakindustrie en FoodTech, maar ook met een belangrijke basis in het MKB. De gemeente heeft haar positionering als centrumgemeente in De Peel en als ‘twin-city’ met Eindhoven in de Brainportregio verwoord in het verhaal van de stad, onder het motto: Helmond, makers van de toekomst!

De uitdaging is om de ambtelijke organisatie aan te (blijven) sluiten op de groeiambities van de stad. In het verhaal van de organisatie tekenen wij voor en met de gemeente Helmond op welke leidende principes er van toepassing zijn op aspecten als structuur, sturing, houding en gedrag. Het moet de organisatie en haar medewerkers een inspirerend en helder houvast bieden in de ontwikkelstappen die zij zet. Ontwikkelstappen om aan te sluiten bij en liever nog tijdig te anticiperen op de groeiambities.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.