Menu Close

GGD-Haaglanden

Wob-coördinator

Begin 2022 is er een omvangrijk Wob-verzoek ingediend bij alle 25 GGD – organisaties in Nederland. Dit betreft een informatieverzoek over de datadiefstal bij de GGD’en in 2021. Team &VDL helpt de GGD Haaglanden bij het inventariseren en beoordelen van de (mogelijk) relevante documenten. De landelijke afstemming tussen de GGD’en hieromtrent is van groot belang. Tot slot wordt er een besluit voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voorbereid waarin staat welke documenten geopenbaard en gepubliceerd worden.

Een extra uitdaging in deze opdracht betreft de intreding van de Wet Open Overheid (Woo) op 1 mei j.l. Deze wet vervangt zonder overgangsperiode de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.