Menu Close

GGD Haaglanden

Herinrichting organisatie

Gezondheid is een publiek goed. Het bewaken, beschermen en bevorderen van publieke gezondheid is de kerntaak van de GGD. De GGD Haaglanden werkt vanuit positieve gezondheid en werkt met een integrale blik aan preventie. In de ‘Visie GGD naar 2030’, die in april 2021 is vastgesteld, zijn vijf ambities voor de toekomst opgenomen. Met de nieuwe visie en ingezette koers is de behoefte ontstaan om de organisatiestructuur hierop te laten aansluiten.

Wij helpen de GGD Haaglanden met de herinrichting van de organisatie door drie fases te doorlopen: 1) Diagnose 2) Richten en 3) Inrichten. Het doel van de herinrichting van de GGD Haaglanden is om de organisatiestructuur, besturing en coördinatie te laten aansluiten bij de uitdagingen en ambities. De structuur en hulpstructuren moeten optimaal ondersteunend zijn aan de implementatie van de Visie GGD Haaglanden 2030. Daarbij is het van belang dat de organisatie toekomstgericht wordt ingericht om te zorgen voor borging van de beoogde activiteiten. &VDL doorloopt dit traject samen met management én medewerkers van de organisatie, omwille van hun kennis van de organisatie, hun betrokkenheid en draagvlak voor de uiteindelijke herinrichting.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.