Menu Close

Bestuurlijke toekomst

gemeente Helmond

Inleiding
De gemeente Helmond wilde in 2017 een visie op haar bestuurlijke toekomst formuleren. Daarbij stond de vraag centraal hoe de gemeente in de toekomst haar opgaven en ambities kon realiseren. Het college van B&W heeft ons gevraagd om de rol en positie van het gemeentebestuur in de regio en ten opzichte van onderwijs en arbeidsmarkt te onderzoeken en de gemeente te begeleiden in haar traject over de bestuurlijke toekomst.

Uitdaging
Helmond bevindt zich in een dynamische omgeving; enerzijds dichtbij de grote stad Eindhoven en middenin de Brainport-regio, anderzijds heeft Helmond sterke verbindingen met de groene gemeenten in de Peel. De uitdaging was om een gebalanceerd beeld te schetsen van de bestuurlijke toekomst van de stad, waarbij goed rekenschap is gegeven van de bijzondere omgeving waarin Helmond zich bevindt.

Bestuurlijke toekomst

gemeente Helmond

Inleiding
De gemeente Helmond wilde in 2017 een visie op haar bestuurlijke toekomst formuleren. Daarbij stond de vraag centraal hoe de gemeente in de toekomst haar opgaven en ambities kon realiseren. Het college van B&W heeft ons gevraagd om de rol en positie van het gemeentebestuur in de regio en ten opzichte van onderwijs en arbeidsmarkt te onderzoeken en de gemeente te begeleiden in haar traject over de bestuurlijke toekomst.

Uitdaging
Helmond bevindt zich in een dynamische omgeving; enerzijds dichtbij de grote stad Eindhoven en middenin de Brainport-regio, anderzijds heeft Helmond sterke verbindingen met de groene gemeenten in de Peel. De uitdaging was om een gebalanceerd beeld te schetsen van de bestuurlijke toekomst van de stad, waarbij goed rekenschap is gegeven van de bijzondere omgeving waarin Helmond zich bevindt.