Menu Close

Metropoolregio Eindhoven

Organisatieontwikkeling

De Brainportregio Eindhoven is één van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie, als technologische topregio zetten zij op haar eigen manier Nederland op de kaart. De sleutel tot dit succes: samenwerking.

De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben de handen ineengeslagen in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Samen werken ze aan het versterken van de mainportstatus en het aangaan van gezamenlijke uitdagingen op het gebied van verduurzaming, het verbeteren van de brede welvaart en de woningnood. De verwachte bevolkingsgroei en intensivering van de samenwerking vraagt steeds meer van deze krachtige regio en dat brengt interne verandering van team MRE met zich mee.

Begin 2023 is er door de 21 gemeenten een samenwerkingsakkoord voor de periode 2023 – 2026 afgesloten. Dit akkoord, met als titel: ‘In goede banen’, geeft een impuls aan de opgave voor de MRE. De ambities zijn hoog en vragen om voldoende uitvoerings- en realisatiekracht van de MRE en om een verschuiving in de rolneming en positie van de ambtelijke ondersteuningsorganisatie (team MRE).

Wij helpen de MRE in de zoektocht naar de best passende organisatie van team MRE, in termen van structuur, sturing en rolneming, om toekomstbestendig en veerkrachtig te zijn in aansluiting op het Samenwerkingsakkoord 2023 – 2026.

Advies structuur en sturing

Baanbrekers

Baanbrekers is in 2013 gestart als uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van deze gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dochteronderneming WML Facilitair ondersteunt Baanbrekers bij het realiseren van deze doelstelling.

Sinds het ontstaan van Baanbrekers en WML Facilitair is de hoofdstructuur van beide organisaties op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De koers is inmiddels wel aangepast. De vraag is daarom gerezen of de huidige organisatiestructuur (sturing, hoofdstructuur en fijnstructuur) nog voldoende faciliterend zijn aan de fase waarin de organisatie zich nu bevindt en de ontwikkeling die de organisatie wil maken.

Wij begeleiden en ondersteunen een interne projectgroep bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van een advies. Met als doel te komen tot een toekomstbestendige en wendbare organisatiestructuur en sturing voor Baanbrekers/ WML Facilitair.