Menu Close

Onderstroom

Gemeente Bernheze

Inleiding

Het team Vergunning en Handhaving van de gemeente Bernheze had behoefte om los te komen van belemmerende patronen in de onderlinge samenwerking. Onderlinge relaties verliepen stroef en de communicatie was niet transparant. Dit hielp bepaald niet mee bij het vormgeven van zelfsturing.

Uitdaging

In de onderstroom van het team bevonden zich onuitgesproken verwachtingen en verdrongen emoties. Dit ‘zwerfvuil’ is tijdens een intensieve bijeenkomst bespreekbaar gemaakt. Daarna is er tijdens een aantal korte sessies gewerkt aan ieders drijfveren en talenten om de samenwerking te verbeteren. Het laatste deel ging over elkaar aanspreken om zaken nooit meer onbesproken te laten. Deze sessies zijn alle opgezet en gefaciliteerd door onze adviseur/coach.

Resultaat

De medewerkers zijn door het ontwikkelingstraject naar elkaar toe gegroeid. Men ziet elkaar beter, praat met elkaar en houdt rekening met elkaars mooie en minder mooie kanten. De samenwerking verloopt volgens andere patronen en men is blijvend nieuwsgierig naar verdere groei onder de rook van zelfsturing.

Onderstroom

Gemeente Bernheze

Inleiding

Het team Vergunning en Handhaving van de gemeente Bernheze had behoefte om los te komen van belemmerende patronen in de onderlinge samenwerking. Onderlinge relaties verliepen stroef en de communicatie was niet transparant. Dit hielp bepaald niet mee bij het vormgeven van zelfsturing.

Uitdaging

In de onderstroom van het team bevonden zich onuitgesproken verwachtingen en verdrongen emoties. Dit ‘zwerfvuil’ is tijdens een intensieve bijeenkomst bespreekbaar gemaakt. Daarna is er tijdens een aantal korte sessies gewerkt aan ieders drijfveren en talenten om de samenwerking te verbeteren. Het laatste deel ging over elkaar aanspreken om zaken nooit meer onbesproken te laten. Deze sessies zijn alle opgezet en gefaciliteerd door onze adviseur/coach.

Resultaat

De medewerkers zijn door het ontwikkelingstraject naar elkaar toe gegroeid. Men ziet elkaar beter, praat met elkaar en houdt rekening met elkaars mooie en minder mooie kanten. De samenwerking verloopt volgens andere patronen en men is blijvend nieuwsgierig naar verdere groei onder de rook van zelfsturing.