Menu Close

Evaluatie samenwerking

Woerden-Oudewater

Inleiding
De gemeenten Woerden voert sinds 2015 alle ambtelijke taken uit voor de gemeente Oudewater, op basis van een dienstverleningsovereenkomst (dvo). In 2017 hielpen we beide gemeenten al om de samenwerking, die in de beginjaren kampte met ‘opstartproblemen’, toekomstbestendig te maken. In 2019 vroeg het college van B&W van Woerden ons om de ambtelijke samenwerking te evalueren, als opmaat naar een besluit over de voortzetting van de samenwerking en afspraken over de condities daaronder.

Uitdaging
Het college van Woerden daagde ons uit om in korte tijd zowel een kwantitatieve als kwalitatieve evaluatie uit te voeren én suggesties voor de doorontwikkeling van de samenwerking te doen.

Resultaat
Positieve besluitvorming in zowel het college van B&W van Woerden als van Oudewater over de (langjarige) voortzetting van deze ambtelijke samenwerking, waarbij de aanbevelingen voor doorontwikkeling zijn gevolgd.

Evaluatie samenwerking

Woerden-Oudewater

Inleiding
De gemeenten Woerden voert sinds 2015 alle ambtelijke taken uit voor de gemeente Oudewater, op basis van een dienstverleningsovereenkomst (dvo). In 2017 hielpen we beide gemeenten al om de samenwerking, die in de beginjaren kampte met ‘opstartproblemen’, toekomstbestendig te maken. In 2019 vroeg het college van B&W van Woerden ons om de ambtelijke samenwerking te evalueren, als opmaat naar een besluit over de voortzetting van de samenwerking en afspraken over de condities daaronder.

Uitdaging
Het college van Woerden daagde ons uit om in korte tijd zowel een kwantitatieve als kwalitatieve evaluatie uit te voeren én suggesties voor de doorontwikkeling van de samenwerking te doen.

Resultaat
Positieve besluitvorming in zowel het college van B&W van Woerden als van Oudewater over de (langjarige) voortzetting van deze ambtelijke samenwerking, waarbij de aanbevelingen voor doorontwikkeling zijn gevolgd.