Menu Close

Wendbaar organiseren

gemeente Capelle aan den IJssel

Inleiding
De gemeente Capelle aan den IJssel (65.000 inwoners), onder de rook van Rotterdam, begeeft zich in een proces van organisatieontwikkeling. In dat kader is een projectteam geformeerd met diverse rollen en expertises. Onze adviseurs vervullen de rollen van programmamanager organisatieontwikkeling én projectleider wendbaar organiseren.

Uitdaging
De adviseurs zijn aan de slag met het adaptiever maken van de organisatie en de medewerkers, waarbij zij sneller in staat zijn om te reageren op de opgaven en ambities die op deze gemeente afkomen. De projectleider heeft in samenspraak met de programmamanager organisatieontwikkeling een projectplan opgesteld, waarlangs deze transitie vervolgens samen vorm te geven.

Resultaat
Vormgeven van een drietal breed opgezette projecten:

  • Leiderschap voor de leidinggevenden gericht op met name coachend leiderschap. De leidinggevenden zijn een team met heldere rollen en geven voornamelijk leiding door richting en ruimte te geven, resultaten te behalen en te reflecteren op prestaties en proces. Persoonlijk leiderschap voor alle medewerkers zodat er meer eigenaarschap ontstaat en meer ontwikkeling gestimuleerd wordt.
  • Basis op Orde gericht op de faciliteiten zo regelen dat de ambitie daarmee optimaal mogelijk wordt. Denk aan managementinformatie, huisvesting, dienstverleningsconcept, ICT-inrichting.
  • Wendbaar organiseren gericht op het initiëren van veel experimenten die vragen om slagvaardigheid, samenwerking intern en extern. Deze experimenten leveren leermomenten op die niet alleen de mindset van veel medewerkers helpt beïnvloeden, maar soms ook processen anders doet inrichten.

Wendbaar organiseren

gemeente Capelle aan den IJssel

Inleiding
De gemeente Capelle aan den IJssel (65.000 inwoners), onder de rook van Rotterdam, begeeft zich in een proces van organisatieontwikkeling. In dat kader is een projectteam geformeerd met diverse rollen en expertises. Onze adviseurs vervullen de rollen van programmamanager organisatieontwikkeling én projectleider wendbaar organiseren.

Uitdaging
De adviseurs zijn aan de slag met het adaptiever maken van de organisatie en de medewerkers, waarbij zij sneller in staat zijn om te reageren op de opgaven en ambities die op deze gemeente afkomen. De projectleider heeft in samenspraak met de programmamanager organisatieontwikkeling een projectplan opgesteld, waarlangs deze transitie vervolgens samen vorm te geven.

Resultaat
Vormgeven van een drietal breed opgezette projecten:

  • Leiderschap voor de leidinggevenden gericht op met name coachend leiderschap. De leidinggevenden zijn een team met heldere rollen en geven voornamelijk leiding door richting en ruimte te geven, resultaten te behalen en te reflecteren op prestaties en proces. Persoonlijk leiderschap voor alle medewerkers zodat er meer eigenaarschap ontstaat en meer ontwikkeling gestimuleerd wordt.
  • Basis op Orde gericht op de faciliteiten zo regelen dat de ambitie daarmee optimaal mogelijk wordt. Denk aan managementinformatie, huisvesting, dienstverleningsconcept, ICT-inrichting.
  • Wendbaar organiseren gericht op het initiëren van veel experimenten die vragen om slagvaardigheid, samenwerking intern en extern. Deze experimenten leveren leermomenten op die niet alleen de mindset van veel medewerkers helpt beïnvloeden, maar soms ook processen anders doet inrichten.