Menu Close

Regisseur inkoop Jeugd en Wmo

gemeente Tiel

Inleiding

De gemeente Tiel werkt met vijf andere gemeenten in de regio Rivierenland sinds 2018 samen op het gebied van inkoop en contractmanagement voor Jeugdhulp en Wmo. Samenwerking vindt op dit moment plaats via een dienstverleningsovereenkomst met de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. De gemeenten zien inkoop als een belangrijk middel voor de sturing op de strategische doelen in het sociaal domein. De zes samenwerkende gemeenten willen per 1 januari 2022 nieuwe contracten aangaan met zorgaanbieders van Wmo en Jeugdhulp.

Uitdaging

Wij helpen de gemeente Tiel in dit proces geheel 2021 en op intensieve wijze, in de rol van ‘Regisseur inkoop Jeugdhulp en Wmo’. Als inkoopregisseur werken wij met de andere vijf partnergemeenten een inkoopstrategie uit die resulteert in meer grip op de inhoudelijke en financiële transformatiedoelen op het terrein van Wmo en Jeugd. Hierbij dragen wij er aanvullend zorg voor dat de Tielse visie en specifiek het lokaal beleid en de inrichting van de uitvoering een goede plek krijgen in de regionale visie, inkoopstrategie en de feitelijke inkoop per 1 januari 2022.

Regisseur inkoop Jeugd en Wmo

gemeente Tiel

Inleiding

De gemeente Tiel werkt met vijf andere gemeenten in de regio Rivierenland sinds 2018 samen op het gebied van inkoop en contractmanagement voor Jeugdhulp en Wmo. Samenwerking vindt op dit moment plaats via een dienstverleningsovereenkomst met de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. De gemeenten zien inkoop als een belangrijk middel voor de sturing op de strategische doelen in het sociaal domein. De zes samenwerkende gemeenten willen per 1 januari 2022 nieuwe contracten aangaan met zorgaanbieders van Wmo en Jeugdhulp.

Uitdaging

Wij helpen de gemeente Tiel in dit proces geheel 2021 en op intensieve wijze, in de rol van ‘Regisseur inkoop Jeugdhulp en Wmo’. Als inkoopregisseur werken wij met de andere vijf partnergemeenten een inkoopstrategie uit die resulteert in meer grip op de inhoudelijke en financiële transformatiedoelen op het terrein van Wmo en Jeugd. Hierbij dragen wij er aanvullend zorg voor dat de Tielse visie en specifiek het lokaal beleid en de inrichting van de uitvoering een goede plek krijgen in de regionale visie, inkoopstrategie en de feitelijke inkoop per 1 januari 2022.