Menu Close

Rekenkamer- en 213a-onderzoek

Diverse gemeenten

Inleiding
Onze adviseurs verrichtten tientallen onafhankelijke onderzoeken, op diverse maatschappelijke- en bedrijfsvoeringsthema’s. Uiteenlopend van rekenkameronderzoek voor één gemeente tot rekenkameronderzoeken voor meerdere gemeenten en regio’s. Tevens voerden wij diverse 213a-onderzoeken voor colleges van B&W uit.

Voorbeelden
Voor onder andere de rekenkamers/gemeenten Huizen, Schiedam-Vlaardingen, Haarlemmermeer, Kampen, Roermond, Papendrecht, ‘s-Hertogenbosch, Ommen, Meppel, Steenwijkerland, Weert en Arnhem voerden wij onafhankelijk onderzoek uit.

Thema’s die we onderzochten betreffen onder meer: geheimhouding, grip op kosten sociaal domein, doelmatigheid en doeltreffendheid (grip op) verbonden partijen, subsidiebeleid, uitbesteding/privatisering, exploitatietekorten na (ver)bouw musea/theaters, grondbeleid.

Rekenkamer- en 213a-onderzoek

Diverse gemeenten

Inleiding
Onze adviseurs verrichtten tientallen onafhankelijke onderzoeken, op diverse maatschappelijke- en bedrijfsvoeringsthema’s. Uiteenlopend van rekenkameronderzoek voor één gemeente tot rekenkameronderzoeken voor meerdere gemeenten en regio’s. Tevens voerden wij diverse 213a-onderzoeken voor colleges van B&W uit.

Voorbeelden
Voor onder andere de rekenkamers/gemeenten Huizen, Schiedam-Vlaardingen, Haarlemmermeer, Kampen, Roermond, Papendrecht, ‘s-Hertogenbosch, Ommen, Meppel, Steenwijkerland, Weert en Arnhem voerden wij onafhankelijk onderzoek uit.

Thema’s die we onderzochten betreffen onder meer: geheimhouding, grip op kosten sociaal domein, doelmatigheid en doeltreffendheid (grip op) verbonden partijen, subsidiebeleid, uitbesteding/privatisering, exploitatietekorten na (ver)bouw musea/theaters, grondbeleid.