Menu Close

Bestuurlijke toekomst

gemeente Scherpenzeel

Inleiding
Scherpenzeel heeft in 2018 een Toekomstvisie 2030 opgesteld met haar doelstellingen en prioriteiten voor de gehele gemeentelijke dienstverlening voor de lange termijn. Het college van Scherpenzeel vroeg ons om in het vervolg daarop te onderzoeken wat de uitvoering van de Toekomstvisie 2030 vraagt van de gemeentelijke organisatie.

Uitdaging
De gemeente heeft ons uitgedaagd om inzicht te bieden in de benodigde ‘kracht van de organisatie’. Daarbij was de opdracht om de volledige gemeentelijke organisatie, van gemeentebestuur tot ambtelijke organisatie, en alle opgaven en ambities daarbij te betrekken.

Resultaat
We hebben inzicht geboden in de kracht van het gemeentebestuur, de kracht van de ambtelijke organisatie en financiën, de kracht van de samenleving en de kracht van de regio. Gezien de opgaven en ambities van Scherpenzeel hebben wij geadviseerd twee scenario’s nader te onderzoeken; een zelfstandig Scherpenzeel met een forse structurele financiële impuls in de ambtelijke organisatie en een herindeling met gemeente Barneveld.

Bestuurlijke toekomst

gemeente Scherpenzeel

Inleiding
Scherpenzeel heeft in 2018 een Toekomstvisie 2030 opgesteld met haar doelstellingen en prioriteiten voor de gehele gemeentelijke dienstverlening voor de lange termijn. Het college van Scherpenzeel vroeg ons om in het vervolg daarop te onderzoeken wat de uitvoering van de Toekomstvisie 2030 vraagt van de gemeentelijke organisatie.

Uitdaging
De gemeente heeft ons uitgedaagd om inzicht te bieden in de benodigde ‘kracht van de organisatie’. Daarbij was de opdracht om de volledige gemeentelijke organisatie, van gemeentebestuur tot ambtelijke organisatie, en alle opgaven en ambities daarbij te betrekken.

Resultaat
We hebben inzicht geboden in de kracht van het gemeentebestuur, de kracht van de ambtelijke organisatie en financiën, de kracht van de samenleving en de kracht van de regio. Gezien de opgaven en ambities van Scherpenzeel hebben wij geadviseerd twee scenario’s nader te onderzoeken; een zelfstandig Scherpenzeel met een forse structurele financiële impuls in de ambtelijke organisatie en een herindeling met gemeente Barneveld.