Menu Close

Bestuurskracht

gemeente Zandvoort

Inleiding
Zandvoort is met 16.000 inwoners een relatief kleine gemeente die in een bijzondere omgeving opereert. De nabijheid van de grote stad Haarlem en op iets grotere afstand Amsterdam zorgen voor een stedelijk karakter. Bovendien bezoeken jaarlijks miljoenen dag- en verblijfstoeristen deze badplaats. Deze bijzondere omstandigheden vragen veel van de realisatiekracht van de gemeentelijke organisatie. Het college vroeg ons om te onderzoeken voor welke uitdagingen de gemeente stond en welke realisatiekracht de ambtelijke organisatie daar tegenover moest stellen.

Uitdaging
De uitdaging was om in het advies het beste van twee werelden te combineren: enerzijds de kleinschaligheid en de ‘hands-on’ mentaliteit van Zandvoort te behouden en anderzijds een stevige partner te zijn in een stedelijke regio die bovendien grote aantallen toeristen trekt.

Resultaat
Op basis van ons onderzoek en advies heeft het gemeentebestuur van Zandvoort in nauwe samenspraak met de buurgemeente Haarlem het besluit genomen om de samenwerking in het sociale domein uit te breiden tot een volledige ambtelijke integratie van Zandvoort in Haarlem, met behoud van de politiek-bestuurlijke zelfstandigheid.

Bestuurskracht

gemeente Zandvoort

Inleiding
Zandvoort is met 16.000 inwoners een relatief kleine gemeente die in een bijzondere omgeving opereert. De nabijheid van de grote stad Haarlem en op iets grotere afstand Amsterdam zorgen voor een stedelijk karakter. Bovendien bezoeken jaarlijks miljoenen dag- en verblijfstoeristen deze badplaats. Deze bijzondere omstandigheden vragen veel van de realisatiekracht van de gemeentelijke organisatie. Het college vroeg ons om te onderzoeken voor welke uitdagingen de gemeente stond en welke realisatiekracht de ambtelijke organisatie daar tegenover moest stellen.

Uitdaging
De uitdaging was om in het advies het beste van twee werelden te combineren: enerzijds de kleinschaligheid en de ‘hands-on’ mentaliteit van Zandvoort te behouden en anderzijds een stevige partner te zijn in een stedelijke regio die bovendien grote aantallen toeristen trekt.

Resultaat
Op basis van ons onderzoek en advies heeft het gemeentebestuur van Zandvoort in nauwe samenspraak met de buurgemeente Haarlem het besluit genomen om de samenwerking in het sociale domein uit te breiden tot een volledige ambtelijke integratie van Zandvoort in Haarlem, met behoud van de politiek-bestuurlijke zelfstandigheid.