Menu Close

PROJECT UITGELICHT | Edam-Volendam & Van de Laar

De afdeling Samenleving van de gemeente Edam-Volendam is verantwoordelijk voor de taakuitvoering in het sociaal domein. De afdeling heeft haar beleid verankerd in de volgende beleidsdocumenten: Sport, Jeugd, Leefstijl, Wmo, armoede en schulden, Vrijwilligersbeleid en Kunst & cultuur.

Momenteel formuleert ieder beleidsdomein haar eigen beleid, op haar eigen wijze. De afdeling Samenleving van de gemeente Edam-Volendam is er echter op gericht om steeds meer versterkende verbindingen tussen de verschillende beleidsdomeinen aan te brengen. De ambitie is om in 2021 één integraal sociaal beleid Samenleving vast te stellen. Daarnaast is aan de gemeenteraad een tussenevaluatie beloofd van een viertal beleidsdomeinen in 2020.

Gezien de ambitie om één integraal sociaal beleid Samenleving te formuleren, biedt de uitvoering van deze tussenevaluaties een mooie kans voor een brede, integrale evaluatie van het beleid van de afdeling Samenleving. Waarbij gekeken wordt naar waar al samenhang tussen beleidsdomeinen bestaat, waar deze nog ontbreekt en wat de afdeling gaat helpen om toe te werken naar het gewenste integrale beleid Samenleving.

Sámen met alle medewerkers van de afdeling Samenleving van deze gemeente komen wij via een interactief proces tot de tussenevaluaties en suggesties om de integraliteit in denken en doen te versterken.

Kijk eens rond op deze website voor een uitgebreid inzicht in onze dienstverlening, de vraagstukken waarmee we onze opdrachtgevers graag helpen, onze cases en de leden van team & Van de Laar. We kunnen overigens direct versterking gebruiken in ons team, liefst van adviseurs met 3 tot 8 jaar werkervaring op een van de vraagstukken waarop we actief zijn.

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.

gemeente Edam-Volendam