Menu Close

PROJECT UITGELICHT | Opsterland & Van de Laar

De gemeente Opsterland (Fryslân) heeft een koers bepaald richting 2022: de ontwikkeling naar een toekomstgerichte netwerkorganisatie. Dit om wendbaar en zelfbewust in te kunnen spelen op de ontwikkeling en opgaven waar Opsterland voor staat. En om nóg beter de kracht vanuit de gemeenschap van circa 30.000 inwoners en 16 kernen te kunnen benutten.

Begin 2020 was de vraag aan ons of het huidige sturingsconcept (MT/domeinmanagers en teamleiders) voldoende dienstbaar is aan het wensbeeld van de toekomstgerichte netwerkorganisatie. Of is een herijking van het sturingsconcept gewenst? Tevens was de vraag of alle teams binnen de organisatie voldoende toegerust zijn (kwantitatief en kwalitatief) om de reguliere taken en de opgaven en ambities adequaat op te pakken, waarbij we tevens keken naar de logische structurering van taken en organisatieonderdelen.

In vervolg op deze analyse en adviezen is & Van de Laar nu gevraagd om tot einde 2020 de rol van programmamanager organisatieontwikkeling in te vullen voor de gemeente Opsterland. Vanuit die rol werken we samen met directie, management, medewerkers en medezeggenschap aan het implementeren van het nieuwe sturingsconcept en een nieuwe organisatiestructuur. Om daadwerkelijk tot een toekomstgerichte netwerkorganisatie te komen zetten we daarbij tevens een lijn op van ‘leren en ontwikkelen’ voor management en medewerkers.

Samen met onze partner GNGMKRS | Interim, executive search en werving & selectie zorgen we in dit proces tevens voor de functieprofielen van de nieuwe strategische en managementfuncties die ontstaan. Ook zal GNGMKRS in het najaar van 2020 de executive search/ werving en selectie begeleiden.

Kijk eens rond op deze website voor een uitgebreid inzicht in onze dienstverlening, de vraagstukken waarmee we onze opdrachtgevers graag helpen, onze cases en de leden van team & Van de Laar. We kunnen overigens direct versterking gebruiken in ons team, liefst van adviseurs met 3 tot 8 jaar werkervaring op een van de vraagstukken waarop we actief zijn.

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.

gemeente Opsterland