Menu Close

PROJECT UITGELICHT | Opsterland & Van de Laar

De gemeente Opsterland (Fryslân) heeft een koers bepaald richting 2022: de ontwikkeling naar een toekomstgerichte netwerkorganisatie. Dit om wendbaar en zelfbewust in te kunnen spelen op de ontwikkeling en opgaven waar Opsterland voor staat. En om nóg beter de kracht vanuit de gemeenschap van circa 30.000 inwoners en 16 kernen te kunnen benutten.

De vraag aan ons is of het huidige sturingsconcept (MT/domeinmanagers en teamleiders) voldoende dienstbaar is aan het wensbeeld van de toekomstgerichte netwerkorganisatie. Of is een herijking van het sturingsconcept gewenst?

Tevens is de vraag of alle teams binnen de organisatie voldoende toegerust zijn (kwantitatief en kwalitatief) om de reguliere taken en de opgaven en ambities adequaat op te pakken, waarbij we tevens kijken naar de logische structurering van taken en organisatieonderdelen.

Vervolgens gaan we met de hele organisatie een ontwikkeltraject in om medewerkers te faciliteren in hun rolneming binnen de toekomstgerichte netwerkorganisatie.

Kijk eens rond op deze website voor een uitgebreid inzicht in onze dienstverlening, de vraagstukken waarmee we onze opdrachtgevers graag helpen, onze cases en de leden van team & Van de Laar. We kunnen overigens direct versterking gebruiken in ons team, liefst van adviseurs met 3 tot 8 jaar werkervaring op een van de vraagstukken waarop we actief zijn.

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.

gemeente Opsterland