Training & Coaching

voor individu, team en organisatie

Veranderen naar een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat vereist medewerkers met dezelfde kenmerken. Tegen deze achtergrond ontwikkelt &VDL samen met zijn opdrachtgevers maatwerktrajecten. Stuk voor stuk trajecten die mensen in staat stellen om in een veranderende situatie hun eigen positie te verkennen en te pakken. Altijd in relatie tot anderen.

Masterclass Mindset & gedrag

Deze masterclass maakt je meer bewust van je vaste gedachten en oordelen en de impact daarvan op je gedrag en communicatiestijlen.

We besteden in deze masterclass aandacht aan:

- Mindset: regisseur of illusionist?

- Creatieve mindset voor wendbaarheid.

- Hoe kom ik tot een mindset-shift?

- Stappen voor verdere ontwikkeling.

In deze masterclass maken we gebruik van de minset-scan, waardoor je inzichten krijgt in de ingrediënten van jouw mindset en die van je collega's.

Training Mindset & verandering

Hoe gaan onze gedachten met ons aan de haal bij (de druk van) onzekerheid of complexiteit? En hoe kunnen wij daarin vervolgens effectief blijven.

We besteden in deze training aandacht aan:

- Highlights uit masterclass Mindset & gedrag;

- Relatie mindset, motivatie en verandering;

- Creatieve mindset bij verandering;

- Handelingsperspectief bij samen veranderen.

Deze training past uitstekend in de bewustzijnsontwikkeling bij stappen naar verdere zelforganisatie en bij de voorbereiding op of doorontwikkeling na samenwerking of fusie.

Training De onderstroom van feedback

We vinden het zó belangrijk, maar het komt lastig op gang: feedback. In de onderstroom van organisaties, teams en mensen hebben mindset, groepsdruk, ranking en gedrag invloed op de effectiviteit van feedback.

We besteden in deze training aandacht aan:

- Oordelen over feedback;

- Voorwaarden voor effectieve feedback;

- Belemmerende en bevorderende factoren;

- Oefenen met 'adresseren'.

Na het volgen van deze training kan feedback een routine worden en er voor zorgen dat mensen 'van hoog tot laag' assertiever en meer onbevangen met elkaar kunnen praten.

Training Transparante communicatie

Transparante communicatie is eerlijk en open. Naar anderen toe en vooral met jezelf. In veiligheid en vertrouwen. Zonder verborgen agenda's. Ken jij je eigen diplomatie en 'leugentjes om bestwil'? Transparante communicatie is een 'way of life' én te leren.

We besteden in deze training aandacht aan:

- Hoe werkt transparante communicatie?

- Voorwaarden voor transparantie?

- Voor- en nadelen van jouw communicatiestijl.

- Oefenen met 'adresseren'.

De training maakt deelnemers bewust van hun transparantie en ze worden in staat gesteld deze verder te ontwikkelen. Ook zijn ze in staat elkaar te stimuleren transparanter te zijn.

Training Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap vormt de basis voor gedeeld leiderschap. Persoonlijk leiderschap verdelen wij in vitaal, professioneel, verbaal, emotioneel en mentaal leiderschap. Welke aspecten daaruit zou jij verder willen ontwikkelen? Waar heeft jouw team, of de organisatie behoefte aan? En hoe kunnen we de ontwikkeling op deze aspecten stimuleren?

We besteden in deze training aandacht aan:

- Kenmerken persoonlijk leiderschap;

- Persoonlijke/ collectieve ontwikkelvraag;

- Op maat aan de slag met ontwikkelvraag;

- Hoe nu verder in werkcontext?

Op basis van deze training en een concreet stappenplan kunnen de deelnemers individueel en/ of collectief aan de slag met het ontwikkelen en praktiseren van hun persoonlijk leiderschap.

Training Gedeeld leiderschap

Leiderschap is meer 'wij' dan 'ik'. Een collectieve opgave. Niet alleen om verantwoordelijkheden te delen, maar ook om persoonlijke overtuigingen, ambities, twijfels en kwetsbaarheden met elkaar uit te wisselen. Van een verticale naar een gedeelde identiteit.

We besteden in deze training aandacht aan:

- Kenmerken van gedeeld leiderschap;

- Dilemma's en succesvoorwaarden;

- De basis: persoonlijk leiderschap;

- Aan de slag met gedeeld leiderschap.

Aan de hand van een concreet stappenplan kunnen de deelnemers aan de slag om gedeeld leiderschap (samen) op maat vorm te geven.

Training 'Feelings are facts'

Gevoelens en emoties spelen een belangrijke rol in het werk. En zeker bij verandering. Het gaat dan over inleven, verbinden en opkomen voor jezelf en voor elkaar. Bij complexe veranderingen horen spanningen; met anderen en in jezelf. In deze training leer je je gevoelens en emoties te begrijpen, leer je er mee om te gaan en als een energiebron te gebruiken.

We besteden in deze training aandacht aan:

- Betekenis van jouw gevoel en emoties.

- Wat vertelt jouw gevoel je?

- Gevoel; van lastpak tot bondgenoot.

- Opzoeken en -rekken van je comfort zone.

De training is laagdrempelig. Niet confronterend. Iedereen is de baas over zijn of haar eigen grenzen. Uiteraard zullen wij de deelnemers verleiden om grenzen op te zoeken en te verleggen.

Teambuilding 'lifeboat-experience'

Stel je eens voor: je bent met je team op volle zee en de boot waarop je zit zinkt langzaam. Er is maar één reddingsboot voor slechts drie personen. Het team moet samen beslissen over wie in de lifeboat plaats mag nemen.

Deze casus vormt het vertrekpunt voor deze training teambuilding. Wie doet wat in deze crisis? Wie neemt welke verantwoordelijkheid? Wie kijkt vooral de kat uit de boom? Na een korte evaluatie van het teamgedrag in deze denkbeeldige situatie (we gaan niet echt naar zee hoor), stimuleren we een levendige dialoog en zetten we een stap naar de realiteit.

De training is laagdrempelig. Niet confronterend. Iedereen is de baas over zijn of haar eigen grenzen. Uiteraard zullen wij de deelnemers verleiden om grenzen op te zoeken en te verleggen.

Training Bestuurlijke sensitiviteit

Hoe stem je af op bestuurder en blijf je professioneel in je rol als adviseur? Dat is een interessant spanningsveld voor veel (beleids)medewerkers en managers. In deze training concretiseren we bestuurlijke sensitiviteit voor de eigen situatie en kijken we naar het bijbehorende gevoels- en gedragsrepertoire. Bij voorkeur doen de bestuurders ook mee en werken we samen aan herkenbaarheid, transparantie en nog meer vertrouwen.

We besteden in deze training aandacht aan:

- Bestuurlijke sensitiviteit is maatwerk.

- Meebewegen met bestuursstijlen.

- Snijvlak van professie en relatie.

- Succesvoorwaarden en valkuilen.

Na het volgen van deze training zijn de deelnemers in staat om voor hun eigen situatie bestuurlijke sensitiviteit vorm te geven en effectief te praktiseren.

Training Strategic Doing

Het aanpakken van complexe opgaven en projecten gaat beter volgens de methode van Strategic Doing. In deze methode wordt extra aandacht besteed aan: vertrouwen, commitment, realistische doelen, talenten van mensen en samen leren in de uitvoering. Ontdek of Strategic Doing ook voor jullie opgaven en projecten het verschil kan maken.

We besteden in deze training aandacht aan:

- Strategic Doing in 10 stappen.

- Groei-mindset en competenties.

- Toegevoegde waarde voor opgaven en projecten.

- Oefenen met een casus.

Na het volgen van de training zijn de deelnemers in staat om complexe opgaven en projecten creatiever te benaderen en de stappen van Strategic Doing succesvol toe te passen.

Coaching

Coachen is het inrichten van een door de coachee gestuurd ontwikkelingsproces. Wij begeleidden mensen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Van hoog tot laag in de organisatie. Met verschillende vraagstukken.

Een coachingstraject verloopt in grote lijnen als volgt:

- Uitgebreide intake en toets op 'klik';

- Opstellen coachingsplan;

- Afstemmingsoverleg;

- Eerste serie coachingsgesprekken;

- Tussentijds afstemmingsoverleg;

- Tweede serie coachingsgesprekken;

- Afrondend gesprek op basis van verslag.

Coaching is altijd persoonlijk en op maat. Vandaar deze algemene informatie. Neem contact met ons op om in een persoonlijk gesprek te ontdekken hoe wij u kunnen helpen.

Meer informatie over ons aanbod aan trainingen & coaching?
Interesse in een maatwerktraject?

Neem dan contact met ons op.

   085 – 740 618
   info@en-vdl.nl