Menu Close

Opsteller herindelingsontwerp en reactienota

provincie Noord-Brabant

Inleiding
De provincie Noord-Brabant nam het initiatief tot (verplichte) herindeling van de gemeente Nuenen c.a. bij de gemeente Eindhoven.

Uitdaging
Wij mochten in opdracht van de provincie het herindelingsontwerp opstellen en de reactienota met zienswijzen op dit ontwerp vorm en inhoud geven.

Resultaat
De herindeling is uiteindelijk in provinciale staten van Noord-Brabant een halt toegeroepen, op basis van het ontbreken van een breed maatschappelijk draagvlak in de samenleving van Nuenen c.a.

Opsteller herindelingsontwerp en reactienota

provincie Noord-Brabant

Inleiding
De provincie Noord-Brabant nam het initiatief tot (verplichte) herindeling van de gemeente Nuenen c.a. bij de gemeente Eindhoven.

Uitdaging
Wij mochten in opdracht van de provincie het herindelingsontwerp opstellen en de reactienota met zienswijzen op dit ontwerp vorm en inhoud geven.

Resultaat
De herindeling is uiteindelijk in provinciale staten van Noord-Brabant een halt toegeroepen, op basis van het ontbreken van een breed maatschappelijk draagvlak in de samenleving van Nuenen c.a.