Uw vraagstuk, onze focus

Onze adviseurs denken en doen graag met u mee als het gaat om vraagstukken rondom het realiseren van maatschappelijke opgaven, bestuurlijke ambities en bij het verder ontwikkelen van uw organisatie, team, management en medewerkers.

Op de onderstaande vraagstukken ligt onze focus. Daarop ontwikkelen wij actief producten en diensten, delen wij via blogs en onze &VDL Academy onze kennis en ervaring én brengen wij in uw project actief onze ervaringen in van gelijksoortige vraagstukken bij andere relaties.

Uw organisatiestructuur, de sturing en het gedrag weerbaar & wendbaar organiseren?

De maatschappelijke opgaven worden steeds complexer. De overheid moet in samenspel met inwoners, ondernemers en (kennis)instellingen deze uitdagingen aangaan. & Van de Laar helpt gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden om houding en gedrag van medewerkers, het sturingsconcept en het organisatiemodel maximaal aan te laten sluiten op deze veranderende wensen en eisen van de omgeving. Een weerbare en wendbare publieke sector, daaraan dragen onze adviseurs dagelijks bij met denk- en doekracht.

Bekijk cases

Inzicht & grip op het sociaal domein in uw gemeente of regio?

De uitgaven, maar op sommige plekken ook de kwaliteit en continuïteit van zorg, in het sociaal domein staan onder druk. Met name de jeugdhulp leidt voor gemeenten tot begrotingsvraagstukken. & Van de Laar helpt gemeenten inzicht (data-analyses) en grip (bijvoorbeeld door slimme samenwerking te organiseren) te krijgen.

Bekijk cases

De bestuurs- & realisatiekracht van uw gemeente tegen het licht houden én versterken?

De kracht van het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie, de financiën, de samenleving én de regio tegen het licht houden. Dit helpt gemeenten om hun bestuurlijke toekomst te herbevestigen of te herijken. & Van de Laar helpt vele gemeenten bij dit politiek-bestuurlijk gevoelige vraagstuk.

Bekijk cases

Uw samenwerking vormgeven, evalueren & doorontwikkelen?

Samenwerking van netwerk tot gemeenschappelijke regeling, het kent voor & Van de Laar geen geheimen. Van businesscase tot inrichtingsplan, van juridisch construct tot financiële verdeelsleutels, van governancemodel tot organisatieontwerp en sturingsconcept. Wij geven uw samenwerking vorm, begeleiden het proces, evalueren en helpen u de volgende fase in te gaan.

Bekijk cases

Uw duurzaamheidsambities vormgeven & concretiseren?

Om deze ambities op het gebied van Klimaat & Energie binnen afzienbare tijd te bereiken, is zowel een schaalsprong als een versnelling nodig. Dit vraagt om een manier van denken én doen die inspeelt op de verlangens en belangen van zowel overheid, private sector als samenleving. & Van de Laar helpt gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden op de vormgeving van governance, sturing en samenwerking op deze opgaven. Het ontwerpen en inrichten van de organisatie, passend bij de opgave, is ons dagelijks werk. En we zoeken de verbinding met publieke en private partners. Daar halen we de energie uit die nodig is om samen concrete resultaten te boeken.

Bekijk cases

De best passende juridische vorm & governance voor uw samenwerking uitwerken?

GNGMKRS is het label van & Van de Laar dat onze opdrachtgevers helpt bij het invullen van tijdelijke én vaste functies. Soms door bemiddeling van interimmanagement, soms door executive search en werving & selectie.

Bekijk cases

Herindelen? Krachtig opschalen & afschalen naar de kernen.

Opgavegericht werken of toekomstbestendig organiseren, dat vraagt veel van  leiderschap in uw team of organisatie. & Van de Laar helpt ‘hands on’ met deze ontwikkeling door leiderschapsontwikkeling, training en coaching.

Bekijk cases

De doelmatigheid, doeltreffendheid & rechtmatigheid van uw beleid onderzoeken?

We staan nog maar aan de vooravond van de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. De eerste stappen zijn gezet, maar de ambities zijn groot en de complexiteit is hoog.

Om deze duurzaamheidsambities binnen afzienbare tijd te bereiken, is zowel een schaalsprong als een versnelling nodig. Dit vraagt om een manier van denken én doen die inspeelt op de verlangens en belangen van zowel overheid, private sector als samenleving.

Bekijk cases

Behoefte aan tijdelijke versterking, executive search of werving & selectie?

Opgavegericht werken of toekomstbestendig organiseren, dat vraagt veel van  leiderschap in uw team of organisatie. & Van de Laar helpt ‘hands on’ met deze ontwikkeling door leiderschapsontwikkeling, training en coaching.

Bekijk cases

In uw organisatie passend & inspirerend leiderschap ontwikkelen?

We staan nog maar aan de vooravond van de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. De eerste stappen zijn gezet, maar de ambities zijn groot en de complexiteit is hoog.

Om deze duurzsaamheidsambities binnen afzienbare tijd te bereiken, is zowel een schaalsprong als een versnelling nodig. Dit vraagt om een manier van denken én doen die inspeelt op de verlangens en belangen van zowel overheid, private sector als samenleving.

Wij helpen bij het samenbrengen van de ambities vanuit de overheid, de belangen en het innovatievermogen van de private sector, als ook de kracht binnen de samenleving. Dit doen we door het uitwerken van nieuwe organisatie- en sturingsmodellen en samenwerkingsvormen rondom duurzaamheid. Dit doen we ook door in de rol van programmamanager of projectleider concreet de ambities aan te jagen en te realiseren.

Bekijk cases

Vraagstukken

Uw gemeente toekomstbestendig & opgavegericht organiseren?

De maatschappelijke opgaven worden steeds complexer. De overheid moet in samenspel met inwoners, ondernemers en (kennis)instellingen deze uitdagingen aangaan. & Van de Laar helpt gemeenten om houding en gedrag van medewerkers, het sturingsconcept en het organisatiemodel maximaal aan te laten sluiten op deze veranderende rolneming van gemeenten.

Bekijk cases

Inzicht in & grip krijgen op de kwaliteit en uitgaven in het sociaal domein?

De uitgaven, maar op sommige plekken ook de kwaliteit en continuïteit van zorg, in het sociaal domein staan onder druk. Met name de jeugdhulp leidt voor gemeenten tot begrotingsvraagstukken. & Van de Laar helpt gemeenten inzicht (data-analyses) en grip (bijvoorbeeld door slimme samenwerking te organiseren) te krijgen.

Bekijk cases

De bestuurs- & realisatiekracht van uw gemeente tegen het licht houden en versterken?

De kracht van het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie, de financiën, de samenleving én de regio tegen het licht houden. Dit helpt gemeenten om hun bestuurlijke toekomst te herbevestigen of te herijken. & Van de Laar helpt vele gemeenten bij dit politiek-bestuurlijk gevoelige vraagstuk.

Bekijk cases

Uw samenwerking vormgeven, evalueren & doorontwikkelen?

Samenwerking van netwerk tot gemeenschappelijke regeling, het kent voor & Van de Laar geen geheimen. Van businesscase tot inrichtingsplan, van juridisch construct tot financiële verdeelsleutels, van governancemodel tot organisatieontwerp en sturingsconcept. Wij geven uw samenwerking vorm, begeleiden het proces, evalueren en helpen u de volgende fase in te gaan.

Bekijk cases

De doelmatigheid & doeltreffendheid van uw beleid laten onderzoeken?

Evalueren om weer een stap voorwaarts te komen. Beleidsevaluaties, organisatiedoorlichtingen, rekenkameronderzoek, 213a-onderzoek; adviseurs en onderzoekers van & Van de Laar zetten zich graag in voor uw onafhankelijk onderzoek.

Bekijk cases

Behoefte aan een interimmanager of search, werving & selectie binnen uw publieke organisatie?

GNGMKRS is het label van & Van de Laar dat onze opdrachtgevers helpt bij het invullen van tijdelijke én vaste functies. Soms door bemiddeling van interimmanagement, soms door executive search en werving & selectie.

Bekijk cases

In uw organisatie of team passend & inspirerend leiderschap ontwikkelen?

Opgavegericht werken of toekomstbestendig organiseren, dat vraagt veel van  leiderschap in uw team of organisatie. & Van de Laar helpt ‘hands on’ met deze ontwikkeling door leiderschapsontwikkeling, training en coaching.

Bekijk cases