Vraagstukken

Uw gemeente toekomstbestendig & opgavegericht organiseren?

De maatschappelijke opgaven worden steeds complexer. De overheid moet in samenspel met inwoners, ondernemers en (kennis)instellingen deze uitdagingen aangaan. & Van de Laar helpt gemeenten om houding en gedrag van medewerkers, het sturingsconcept en het organisatiemodel maximaal aan te laten sluiten op deze veranderende rolneming van gemeenten.

Bekijk cases

Inzicht in & grip krijgen op de kwaliteit en uitgaven in het sociaal domein?

De uitgaven, maar op sommige plekken ook de kwaliteit en continuïteit van zorg, in het sociaal domein staan onder druk. Met name de jeugdhulp leidt voor gemeenten tot begrotingsvraagstukken. & Van de Laar helpt gemeenten inzicht (data-analyses) en grip (bijvoorbeeld door slimme samenwerking te organiseren) te krijgen.

Bekijk cases

De bestuurs- & realisatiekracht van uw gemeente tegen het licht houden en versterken?

De kracht van het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie, de financiën, de samenleving én de regio tegen het licht houden. Dit helpt gemeenten om hun bestuurlijke toekomst te herbevestigen of te herijken. & Van de Laar helpt vele gemeenten bij dit politiek-bestuurlijk gevoelige vraagstuk.

Bekijk cases

Uw samenwerking vormgeven, evalueren & doorontwikkelen?

Samenwerking van netwerk tot gemeenschappelijke regeling, het kent voor & Van de Laar geen geheimen. Van businesscase tot inrichtingsplan, van juridisch construct tot financiële verdeelsleutels, van governancemodel tot organisatieontwerp en sturingsconcept. Wij geven uw samenwerking vorm, begeleiden het proces, evalueren en helpen u de volgende fase in te gaan.

Bekijk cases

De doelmatigheid & doeltreffendheid van uw beleid laten onderzoeken?

Evalueren om weer een stap voorwaarts te komen. Beleidsevaluaties, organisatiedoorlichtingen, rekenkameronderzoek, 213a-onderzoek; adviseurs en onderzoekers van & Van de Laar zetten zich graag in voor uw onafhankelijk onderzoek.

Bekijk cases

Behoefte aan een interimmanager, executive search of werving & selectie binnen uw publieke organisatie?

GNGMKRS is het label van & Van de Laar dat onze opdrachtgevers helpt bij het invullen van tijdelijke én vaste functies. Soms door bemiddeling van interimmanagement, soms door executive search en werving & selectie.

Bekijk cases

In uw organisatie of team passend & inspirerend leiderschap ontwikkelen?

Opgavegericht werken of toekomstbestendig organiseren, dat vraagt veel van  leiderschap in uw team of organisatie. & Van de Laar helpt ‘hands on’ met deze ontwikkeling door leiderschapsontwikkeling, training en coaching.

Bekijk cases

Vraagstukken

Uw gemeente toekomstbestendig & opgavegericht organiseren?

De maatschappelijke opgaven worden steeds complexer. De overheid moet in samenspel met inwoners, ondernemers en (kennis)instellingen deze uitdagingen aangaan. & Van de Laar helpt gemeenten om houding en gedrag van medewerkers, het sturingsconcept en het organisatiemodel maximaal aan te laten sluiten op deze veranderende rolneming van gemeenten.

Bekijk cases

Inzicht in & grip krijgen op de kwaliteit en uitgaven in het sociaal domein?

De uitgaven, maar op sommige plekken ook de kwaliteit en continuïteit van zorg, in het sociaal domein staan onder druk. Met name de jeugdhulp leidt voor gemeenten tot begrotingsvraagstukken. & Van de Laar helpt gemeenten inzicht (data-analyses) en grip (bijvoorbeeld door slimme samenwerking te organiseren) te krijgen.

Bekijk cases

De bestuurs- & realisatiekracht van uw gemeente tegen het licht houden en versterken?

De kracht van het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie, de financiën, de samenleving én de regio tegen het licht houden. Dit helpt gemeenten om hun bestuurlijke toekomst te herbevestigen of te herijken. & Van de Laar helpt vele gemeenten bij dit politiek-bestuurlijk gevoelige vraagstuk.

Bekijk cases

Uw samenwerking vormgeven, evalueren & doorontwikkelen?

Samenwerking van netwerk tot gemeenschappelijke regeling, het kent voor & Van de Laar geen geheimen. Van businesscase tot inrichtingsplan, van juridisch construct tot financiële verdeelsleutels, van governancemodel tot organisatieontwerp en sturingsconcept. Wij geven uw samenwerking vorm, begeleiden het proces, evalueren en helpen u de volgende fase in te gaan.

Bekijk cases

De doelmatigheid & doeltreffendheid van uw beleid laten onderzoeken?

Evalueren om weer een stap voorwaarts te komen. Beleidsevaluaties, organisatiedoorlichtingen, rekenkameronderzoek, 213a-onderzoek; adviseurs en onderzoekers van & Van de Laar zetten zich graag in voor uw onafhankelijk onderzoek.

Bekijk cases

Behoefte aan een interimmanager of search, werving & selectie binnen uw publieke organisatie?

GNGMKRS is het label van & Van de Laar dat onze opdrachtgevers helpt bij het invullen van tijdelijke én vaste functies. Soms door bemiddeling van interimmanagement, soms door executive search en werving & selectie.

Bekijk cases

In uw organisatie of team passend & inspirerend leiderschap ontwikkelen?

Opgavegericht werken of toekomstbestendig organiseren, dat vraagt veel van  leiderschap in uw team of organisatie. & Van de Laar helpt ‘hands on’ met deze ontwikkeling door leiderschapsontwikkeling, training en coaching.

Bekijk cases