Gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden, zij hebben de behoefte en soms noodzaak om af en toe objectief getoetst te worden, op rechtmatigheid, doelmatigheid en/ of doeltreffendheid.

Wij helpen deze organisaties door onafhankelijk onderzoek. In de vorm van 213a/ 217a-onderzoek, raadsonderzoeken en Rekenkameronderzoek. Maar ook door het uitvoeren van doorlichtingen van ambtelijke organisaties en evaluaties van samenwerkingsverbanden.

Dat klinkt prachtig! Maar wat doen we dan precies?
Hieronder een selectie van de opdrachten die we op het thema ‘onafhankelijk onderzoek’ uitvoeren. Door te denken én te doen. Voor én samen met onze opdrachtgevers.