& Van de Laar is een organisatieadviesbureau met denkers én doeners voor de publieke sector

Onze adviseurs zijn op missie: bijdragen aan een weerbare en wendbare publieke sector. Dat doen wij door sámen met onze opdrachtgevers resultaatgericht, betrokken en met energie te werken aan hun complexe veranderopgaven. Veelal werken wij voor gemeenten, provincies, waterschappen en hun samenwerkingsverbanden. Maar wij laten ons ook graag uitdagen door organisatievraagstukken van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.

De structurering van en sturing op organisaties en organisatieonderdelen. Leiderschaps- en coachingstrajecten. Organisatie- en teamontwikkeling. De vormgeving, evaluatie en doorontwikkeling van samenwerkingsverbanden en fusieorganisaties. Onderzoek naar de bestuurs- en realisatiekracht van gemeenten. Het doen van onafhankelijk onderzoek voor rekenkamers en colleges. Advisering over de bestuurlijke toekomst en de positionering van de ambtelijke organisatie(onderdelen). Het politiek, bestuurlijk en ambtelijk begeleiden van herindelingsprocessen. Het opstellen van businesscases, bedrijfs- en inrichtingsplannen en het ontwerpen en herijken van bekostigingsmodellen bij samenwerking. Het bieden van inzicht in en grip op het sociaal domein. Vormgeven van participatief werken. Bijdragen aan een klimaatadaptieve en duurzame leefomgeving… stuk voor stuk thema’s waar onze adviseurs veel energie van krijgen. Thema’s waarop wij graag denken én doen! Altijd sámen met onze opdrachtgever.

Onze thuisbasis bevindt zich in de stad die termen als wendbaarheid, innovatie en toekomstbestendig tot leven heeft gebracht: Eindhoven. U bent altijd welkom om eens bij te praten, kennis te maken of een verdiepende sessie te houden over uw vraagstuk. Ons werkgebied spreidt zich uiteraard uit over heel Nederland.

Wij helpen publieke organisaties en de mensen daarbinnen de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten, door de volgende diensten aan te bieden:

Denkers: onderzoek & advies
Doeners: procesbegeleiding & realisatie
&VDL Academy
Interim, executive search en werving & selectie

& Van de Laar deelt graag haar kennis en expertise. Dat doen wij via blogs, artikelen en bijeenkomsten met onze relaties onder de vlag van &VDL Academy. Dat doen wij ook via kennisplatforms: