& Van de Laar is een organisatieadviesbureau met denkers én doeners voor de publieke sector

Onze adviseurs zijn op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen wij door sámen met onze opdrachtgevers resultaatgericht, betrokken en met energie te werken aan hun complexe veranderopgaven. Veelal werken wij voor gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies en waterschappen. Maar wij laten ons ook graag uitdagen door organisatievraagstukken van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.

De structurering van en sturing op organisaties en organisatieonderdelen. Leiderschaps- en coachingstrajecten. Organisatie- en teamontwikkeling. De vormgeving, evaluatie en doorontwikkeling van samenwerkingsverbanden en fusieorganisaties. Onderzoek naar de bestuurs- en realisatiekracht van gemeenten. Het doen van onafhankelijk onderzoek voor rekenkamers of colleges. Advisering over de bestuurlijke toekomst en de positionering van de ambtelijke organisatie(onderdelen). Het politiek, bestuurlijk en ambtelijk begeleiden van herindelingsprocessen. Het opstellen van businesscases, bedrijfs- en inrichtingsplannen en het bedenken en herijken van financieringsmodellen bij samenwerking. Het bieden van inzicht in en grip op het sociaal domein… stuk voor stuk thema’s waar onze adviseurs veel energie van krijgen. Thema’s waarop wij graag denken én doen! Altijd sámen met onze opdrachtgever.

Onze thuisbasis bevindt zich in de stad die termen als wendbaarheid, innovatie, toekomstbestendig en zelfbewustzijn tot leven heeft gebracht: Eindhoven. U bent altijd welkom om eens bij te praten, kennis te maken of een verdiepende sessie te houden over uw vraagstuk. Ons werkgebied spreidt zich uiteraard uit over heel Nederland.

Wij helpen publieke organisaties en de mensen daarbinnen de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten, door de volgende diensten aan te bieden:

Onderzoek & Advies
Procesbegeleiding & Realisatie
Training & Coaching
Interim, Executive search en Werving & Selectie

& Van de Laar deelt graag haar kennis en expertise. Dat doen wij via blogs, artikelen en bijeenkomsten met onze relaties. Dat doen wij ook via kennisplatforms: