Uw organisatiestructuur,
de sturing en het gedrag
weerbaar & wendbaar 
organiseren?
Wij doen dat samen met en voor
de gemeente Helmond
Inzicht in & grip op
het sociaal domein in uw
gemeente of regio?
Regio Rivierenland riep daarvoor
onze hulp in
2/8
De bestuurs- &
realisatiekracht
van uw
gemeente tegen het licht houden?
Wij deden dat voor en met de
gemeente Scherpenzeel
3/8
Uw samenwerking vormgeven,
evalueren & doorontwikkelen?
De BAR-organisatie passen wij aan
op de nieuwe bestuurlijke
werkelijkheid
Volgende vraagstuk 4/8
Uw ambities rondom
klimaat & energie
vormgeven en realiseren?
Wij hielpen Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden bij aanpak bodemdaling
5/8
De governance & juridische vorm
laten aansluiten op de opgaven?
Wij hielpen Stichting Waternet om
het governancemodel te herijken
6/8
Herindelen?
Krachtig opschalen & afschalen
naar de kernen.
Wij boden denk- en doekracht voor
de gemeente Land van Cuijk
7/8
De doeltreffenheid &
doelmatigheid
van uw
beleid onderzoeken?
Wij deden onafhankelijk onderzoek voor
RKC Hoeksche Waard
8/8
Voor uw organisatie
passend & inspirerend
leiderschap ontwikkelen?
Wij helpen het MT van de RAV Midden, West,
Noord-Brabant hierbij
8/8
Behoefte aan interim, executive
search of werving & selectie?
Vanuit ons label GNGMKRS helpen
wij u graag verder
8/8

JIJ & VAN DE LAAR?!

Draag bij aan een weerbare en wendbare publieke sector.

Bekijk onze vacatures. We maken graag kennis met je.