Uw organisatiestructuur
de sturing en het gedrag
weerbaar & wendbaar
 
organiseren?

Wij doen dat sámen met en voor
de gemeente Helmond
Inzicht & grip op
het sociaal domein in uw
gemeente of regio?
Regio Rivierenland riep daarvoor
onze hulp in
2/8
De bestuurs- & realisatie-
kracht
van uw gemeente tegen
het licht houden en versterken?
Wij deden dat voor en met de
gemeente Scherpenzeel
3/8
Uw samenwerking vormgeven,
evalueren & doorontwikkelen?

De GR BAR-gemeenten helpen wij om
zich te verhouden tot de nieuwe
bestuurlijke werkelijkheid
Volgende vraagstuk 4/8
Uw duurzaamheidsambities
vormgeven & concretiseren
Wij bieden denk- en doekracht voor de
gemeente Land van Cuijk i.o.
5/8
De best passende juridische
vorm & governance
voor uw
samenwerking uitwerken?
Wij hielpen Stichting Waternet om
het governancemodel te herijken
6/8
Herindelen?
Kreachtig opschalen &
afschalen
naar de kernen.
Wij boden denk- en doekracht voor de
nieuwe gemeente Land van Cuijk
7/8
De doelmatigheid, doeltref-
fendheid & rechtmatigheid
van uw beleid onderzoeken?
Voor de RKC Hoogheemschap De Stichtse Rijnlanden deden wij een onderzoek 8/8
Behoefte aan tijdelijke
versterking, executive search
of werving & selectie ontwikkelen?
GNGMKRS zorgt dat de kwaliteit en capaciteit in uw organisatie op peil blijft
8/8
In uw organisatie passend
& inspirerend
leiderschap
ontwikkelen?
Wij helpen het managementteam van de RAV Brabant Midden-West-Noord hierbij 8/8
Procesbegeleiding
&
Realisatie
Onderzoek
&
Advies
Interim, Executive
search & Werving
en selectie
& VDL Academy
JIJ &
Van de Laar