Om een krachtige positie in de regio in te nemen, om meer politiek-bestuurlijke slagkracht te creëren, om een sterke en wendbare ambtelijke organisatie te vormen en/ of om de positie naar de samenleving beter te kunnen vervullen, kiezen sommige gemeenten voor een herindeling.

Wij helpen gemeenten daarbij van A t/m Z: van de eerste verkenning naar de (bestuurlijke) toekomst, tot en met het opstellen van het herindelingsontwerp en -advies, de politiek-bestuurlijke procesbegeleiding en de ondersteuning van de projectorganisatie om de nieuwe gemeente daadwerkelijk in te richten. Wij kennen alle aspecten van het wettelijke traject en het fusieproces.

Dat klinkt prachtig! Maar wat doen we dan precies?
Hieronder een selectie van de opdrachten die we op het thema ‘herindeling: opschalen en afschalen’ uitvoeren. Door te denken én te doen. Voor én samen met onze opdrachtgevers.