De transformatie in het sociaal domein brengt vele vraagstukken met zich mee; van inhoud tot vorm.

Wij helpen gemeenten en samenwerkingsverbanden om inzicht en grip op het sociaal domein (Jeugdhulp, Wmo en Participatie) te krijgen. Door het uitdenken van samenwerkingsvormen, governancemodellen en financieringsconstructies. Door vanuit een inhoudelijke (regio)visie de toegang, de inkoop en het contractmanagement te versterken.

Dat klinkt prachtig! Maar wat doen we dan precies?
Hieronder een selectie van de opdrachten die we op het thema ‘inzicht & grip op het sociaal domein’ uitvoeren. Door te denken én te doen. Voor én samen met onze opdrachtgevers.