Adviseurs van &VDL hebben een passie: de klimaat- en energietransitie écht verder helpen. Dat vraagt om lucht en ruimte in de transitie. En om versnelling en realisatiekracht.

Vertalen van duurzaamheidsambities naar concrete en uitvoerbare doelen. Toekomst- bestendig maken van de energieinfrastructuur. Betaalbaar houden van de energietransitie. In onze vraagstukken zetten wij graag onze denk en doekracht in. Vanuit de inhoudelijke ambities brengen we samen in kaart wat dat vraagt van governance, sturing, samenwerking, organisatie en mensen.

Onze adviseurs denken graag mee over wat de transitie, in uw organisatie en daarbuiten, nodig heeft. Wij richten onze energie op de vormgeving van governance, sturing en samenwerking op deze opgaven. Het ontwerpen en inrichten van de organisatie, passend bij de opgave, is ons dagelijks werk. En we zoeken de verbinding met publieke en private partners. Daar halen we de energie uit die nodig is om samen concrete resultaten te boeken.

Dat klinkt prachtig! Maar wat doen we dan precies?
Hieronder een selectie van de opdrachten die we op het thema ‘Klimaat & Energie’ uitvoeren. Door te denken én te doen. Voor én samen met onze opdrachtgevers.