Menu Close

Projectleiding

Druten/Wijchen

Inleiding
De gemeenten Druten en Wijchen wensten te komen tot een ambtelijke fusie. Onze adviseurs mochten het proces begeleiden wat leidde tot de politiek-bestuurlijke besluitvorming over deze fusie. Daarna vervulden wij de rol van projectleider voor de totstandkoming van deze GR.

Resultaat
Voor de GR Werkorganisatie Druten/Wijchen stelden wij het bedrijfsplan op en de Gemeenschappelijke Regeling. We ontwikkelden de organisatiestructuur, het bestuurlijke en ambtelijke sturingsmodel op de samenwerking en het financieringsmodel eronder. We verzorgden de politieke, bestuurlijke én ambtelijke procesbegeleiding.

Projectleiding

Druten/Wijchen

Inleiding
De gemeenten Druten en Wijchen wensten te komen tot een ambtelijke fusie. Onze adviseurs mochten het proces begeleiden wat leidde tot de politiek-bestuurlijke besluitvorming over deze fusie. Daarna vervulden wij de rol van projectleider voor de totstandkoming van deze GR.

Resultaat
Voor de GR Werkorganisatie Druten/Wijchen stelden wij het bedrijfsplan op en de Gemeenschappelijke Regeling. We ontwikkelden de organisatiestructuur, het bestuurlijke en ambtelijke sturingsmodel op de samenwerking en het financieringsmodel eronder. We verzorgden de politieke, bestuurlijke én ambtelijke procesbegeleiding.