Menu Close

Aangenaam! Hind Darid.

Senior adviseur sociaal domein bij & Van de Laar.

Graag stel ik me aan u voor: Hind Darid. Moeder van drie kinderen. Betrokken, optimistisch, doordacht, verbindend en doorzettingskracht, dat is wat mij kenmerkt. Vanaf 1 januari 2022 ga ik aan de slag bij & Van de Laar als senior organisatieadviseur. Mijn focus ligt daarbij op het versterken van het sociaal domein en de jeugdhulp in het bijzonder.

Mijn drijfveer en kracht ligt bij (complexe) maatschappelijke vraagstukken. Vanuit een inhoudelijke ambitie stel ik kritische vragen en stel ik bestaande zaken ter discussie. Door de individuele belangen te erkennen en me verbindend op te stellen, lukt het om anderen te motiveren en om vertrouwen te geven en te ontvangen.

Na mijn rechtenstudie ben ik mijn carrière gestart bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Daar ben ik in verschillende projecten meer en meer te weten gekomen over het stelsel van de Nederlandse gezondheidszorg. Denk aan de bekostiging, de beleidsmatige keuzes die daaraan ten grondslag liggen en de verschillende belangen die daarin een rol spelen. De gezondheidszorg interesseert me vanwege de combinatie van ethische, medische, (mens)rechtelijke en economische dilemma’s en belangen.

Sinds 2016 ben ik werkzaam voor de lokale overheid. Daar zet ik me in voor de versterking van de jeugdhulp, met name in de regio Zuidoost Brabant maar ook door actief te zijn bij landelijke overlegtafels. In rollen als projectleider en als programmamanager ‘Een 10 voor de jeugd’ (de netwerksamenwerking van 10 gemeenten in regio Helmond) heb ik de regionale samenwerking aangestuurd op inhoud én proces. Ik was verantwoordelijk voor het bepalen van de inhoudelijke strategie (koersagenda) op het gebied van jeugdhulp, de bestuurlijke advisering, het verbeteren van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen gemeenten en het versterken van de relatie met de aanbieders.

Deze kennis en ervaringen ga ik nu breder in zetten vanuit bureau & Van de Laar. Als senior adviseur en programmamanager wil ik met passie gemeenten, samenwerkingsverbanden en aanbieders helpen bij verbeteren van de jeugdhulp.

Wil je meer weten over wat de successen zijn van een regionale samenwerking, op de jeugdhulp? Heb je extra ondersteuning nodig om de relatie met je (strategische) aanbieders en/of gemeenten te verbeteren? Of heb je de behoefte om inhoudelijk (strategisch) ondersteund te worden op het gebied van jeugdhulp? Neem dan contact met me op:

h.darid@en-vdl.nl  /   https://www.linkedin.com/in/hind-darid-32b20a81/

Tot slot, een quote van Omdenken die me zowel privé als zakelijk inspireert: ”Wanneer ik niet meer oordeel, zie ik de ander pas echt. Tot die tijd zie ik vooral mezelf.”