Menu Close

Aangenaam! Irene Kruijssen

Senior adviseur duurzaamheid bij & Van de Laar.

Ik ben Irene Kruijssen. Per 1 september werk ik als senior adviseur bij &Van de Laar en werk ik aan een nieuwe marktgroep op het gebied van duurzaamheid. Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Gemeente Amsterdam, heb ik veel zin om mij vanuit een nieuwe rol in te blijven zetten voor een toekomstbestendige en wendbare publieke sector.

Ik krijg energie van het verbinden van mensen en opgaven, samenwerken aan resultaten in (complexe) vraagstukken, altijd met een maatschappelijke impact. In Amsterdam heb ik gezien en ervaren hoe complex de opgave rondom verduurzaming is. Veel mensen zijn overtuigd van het belang ervan, maar visies op hoe het moet en de belangen van partijen lopen sterk uiteen. Het goed organiseren hiervan binnen de overheid is daarom een grote klus. Dit heeft mijn drive om hier een bijdrage aan te leveren alleen maar vergroot.

Tijdens mijn studie Politicologie heb ik mij gericht op binnenlands bestuur en het samenspel tussen overheid en burger. Zodoende groeide een fascinatie voor hoe organisaties zich hier op kunnen toerusten en in kunnen ontwikkelen. In de master Organisaties, verandering en management kon ik mij vervolgens verdiepen in wat dat van organisaties vraagt en wat zij nodig hebben in verandering.

Bij de Gemeente Amsterdam kon ik dit verder in de praktijk brengen. Zowel in opdrachten in het sociaal domein, waar ik in begon, als later in het fysieke cluster, stond het verbinden van leef- en systeemwereld centraal. De laatste 5 jaar zat ik als directieadviseur bij de afdeling Ruimte- en Duurzaamheid middenin het politiek-bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsproces. Ik maakte van dichtbij twee bestuurswissels mee, die van grote impact waren op de organisatie. Door groei en ontwikkeling in de stad ontwikkelde ook onze afdeling. Ik heb meerdere (door)ontwikkelingen mogen begeleiden en organisatiebrede processen kunnen optimaliseren. De laatste 1,5 jaar heb ik daarnaast leiding gegeven aan een strategisch en ondersteunend team voor de directie van 16 fte.

Nu maak ik de stap van interne adviseur naar externe adviseur, vanuit de Amsterdamse bubbel het land in. En daarbij de kans om binnen het bureau te bouwen aan een tak gericht op het helpen van organisaties in de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. Ik ga hierover graag in gesprek.

Mocht je hier met me over willen door praten, tips of vragen hebben, neem dan contact met mij op:

i.kruijssen@en-vdl.nl  /   https://www.linkedin.com/nl/in/irenekruijssen