Menu Close

Aangenaam! Maartje de Rond

Mijn naam is Maartje de Rond en per 1 oktober maak ik onderdeel uit van het team & Van de Laar!

Nadat ik mijn master Nederlands Recht (specialisatie Privaatrecht) behaalde aan de Rijksuniversiteit Groningen, ben ik als jurist gestart bij EIFFEL. Vanuit die functie heb ik als juridisch adviseur en projectleider ervaring opgedaan bij verschillende gemeenten. Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar PROOF Adviseurs. Vanaf dat moment heb ik mij als adviseur ingezet voor adviesvraagstukken inzake organisatiestructuur en samenwerkingen binnen het publieke domein. Met ruim zes jaar ervaring op zak maak ik nu de stap als (juridisch) organisatieadviseur naar & Van de Laar, om me nog meer te verbreden en te verdiepen in samenwerkingsvraagstukken.

Naar mijn mening vormt samenwerking een belangrijk aspect binnen ieders leven. Het maakt onderdeel uit van onze maatschappij en draagt bij aan de ontwikkeling van onder meer onze zorg, economie, duurzaamheid en uiteindelijk leefbaarheid. Advies geven over samenwerkingen die bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke opgaven, geeft mij de kans een steentje bij te dragen aan een betere en mooiere maatschappij. Het samenbrengen van uiteenlopende belangen en het voortdurend schakelen tussen inhoud, proces en cultuur zie ik als een uitdaging in mijn vak als adviseur.

Het zal je dan ook niet verrassen dat ik mij binnen het team &Van de Laar blijf richten op samenwerking, specifiek de governance (o.a. bestuurlijke en ambtelijke grip en sturing) en juridische aspecten van samenwerking. Voor vragen als ‘hoe handel je binnen de samenwerking en behartig je het publieke belang’, ‘hoe geef je sturing en behoud je grip op de samenwerking’, ‘welke rol speelt de cultuur en achtergrond van organisaties binnen een samenwerking’ en ‘welke juridische vorm is het best passend bij onze gezamenlijke opgaven en ambities’, kan je bij mij terecht. Gezamenlijk zorgen we voor een creatieve en positieve oplossing, zodat de organisatiestructuur en de juridische vorm passend is en de samenwerking duurzaam in stand kan blijven.

De afgelopen jaren heb ik ervaren dat voor het realiseren van maatschappelijke opgaven veel samenwerkingsverbanden te maken krijgen met de grenzen van het publiekrecht en privaatrecht. Denk onder meer aan het privaatrechtelijk overheidshandelen dat zich in de basis afspeelt op de grens van het publiekrecht en privaatrecht. Onduidelijk is soms hoe men de (complexe) theorie in de praktijk moet toepassen. Op het thema ‘privaatrecht in de samenwerking met en tussen overheden’ denk ik dan ook graag met onze relaties mee.

Herken jij deze vraagstukken en ben je benieuwd naar tips of wil je hierover sparren, neem dan contact met mij op via:

m.derond@en-vdl.nl  /   Maartje de Rond | LinkedIn