Menu Close

BLOG | Financiering van samenwerking tussen gemeenten

De lasten stijgen en de inkomsten dalen door de coronacrisis. Grip krijgen op de uitgaven in het sociaal domein blijkt nog steeds een forse opgave. Gevolg: veel gemeenten staan onder toenemende financiële druk.

En daar waar de financiële situatie (pijnlijke) politieke keuzes vereist, kijken gemeentebesturen al snel naar hun taken belegd in samenwerkingsverbanden. Het adagium dat de (sub)regionale samenwerking er ‘van, voor en door’ de deelnemende gemeenten is, wordt veelal losgelaten als de begroting lokaal onder druk komt te staan.

Bestuurlijke discussies rondom de betaalbaarheid en de onderliggende financieringssystematiek van samenwerkingsverbanden zijn dan mogelijk het gevolg. Taakstellingen worden bepleit, de roep om een eerlijkere verdeling van de samenwerkingslasten doemt op en een meer wendbare begrotingsopzet wordt voorgestaan.

Om gemeenten te helpen bij hun discussies over de (herijking van de) financiering van hun samenwerkingsverbanden tekenen wij in dit blog vijf ervaringen op uit onze recente adviestrajecten.

Klik op onderstaande afbeelding om de blog te lezen:

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.