Menu Close

Projectleiding

GR Meerinzicht

Inleiding
De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde wensten te komen tot een krachtenbundeling op al hun bedrijfsvoeringstaken en later ook de taken in het sociaal domein. Onze adviseurs mochten het proces begeleiden wat leidde tot de politiek-bestuurlijke besluitvorming over deze ambtelijke samenwerking. Daarna vervulden wij de rol van projectleider voor de totstandkoming van deze GR en waren wij als adviseur betrokken bij de latere doorontwikkeling.

Resultaat
Voor de GR Meerinzicht stelden wij het bedrijfsplan op en de Gemeenschappelijke Regeling. We ontwikkelden de organisatiestructuur, het bestuurlijke en ambtelijke sturingsmodel op de samenwerking en het financieringsmodel eronder. We verzorgden de politieke, bestuurlijke én ambtelijke procesbegeleiding.

Projectleiding

GR Meerinzicht

Inleiding
De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde wensten te komen tot een krachtenbundeling op al hun bedrijfsvoeringstaken en later ook de taken in het sociaal domein. Onze adviseurs mochten het proces begeleiden wat leidde tot de politiek-bestuurlijke besluitvorming over deze ambtelijke samenwerking. Daarna vervulden wij de rol van projectleider voor de totstandkoming van deze GR en waren wij als adviseur betrokken bij de latere doorontwikkeling.

Resultaat
Voor de GR Meerinzicht stelden wij het bedrijfsplan op en de Gemeenschappelijke Regeling. We ontwikkelden de organisatiestructuur, het bestuurlijke en ambtelijke sturingsmodel op de samenwerking en het financieringsmodel eronder. We verzorgden de politieke, bestuurlijke én ambtelijke procesbegeleiding.