Menu Close

Corona & Van de Laar

& Van de Laar volgt de RIVM-richtlijnen rondom het Corona-virus strikt op, ter bescherming van het welbevinden van onze medewerkers, onze klanten en relaties en hun gezinnen. Dit betekent dat:

  • Wij online (telefoon, FaceTime, Skype, Teams) maximaal bereikbaar zijn en blijven voor onze klanten en relaties.
  • Wij erop in zetten om onze klanten via online afspraken en interviews maximaal te blijven faciliteren om voortgang te behouden op hun lopende vraagstukken.
  • Wij voor relaties ook nu graag nadenken over aanpakken/ offertes voor de maatschappelijke opgaven, bestuurlijke ambities en organisatorische vraagstukken waar zij voor staan.
  • Wij relaties in deze periode graag helpen bij vraagstukken die ‘op afstand’ opgepakt kunnen worden, zoals het uitdenken van een aanpak/ proces, het geven van een second opinion en het maken van kwalitatieve en kwantitatieve analyses vervat in memo’s of rapportages.
  • Wij onze activiteiten op het gebied van interim-bemiddeling, executive search en werving & selectie (vanuit GNGMKRS) voor relaties voortzetten, via online-platforms.
  • Wij offline klantcontact daarentegen tot in ieder geval 6 april maximaal beperken.
  • Wij onze interne bureaubijeenkomsten voor kennisdeling en verbinding tot in ieder geval 6 april uit de agenda’s hebben gehaald.
  • Wij onze collega’s hebben gevraagd voorlopig thuis te werken en met elkaar te blijven verbinden op inhoud en relatie, zoals we gewend zijn, via de digitale middelen.

Ondanks de fysieke afstand tot elkaar blijven wij betrokken bij en bereikbaar voor onze klanten en relaties. Voorop staat nu dat we allen gezond deze spannende periode doorkomen. Uiteindelijk is dat de basis waarop we weer kunnen bouwen aan de ontwikkeling van uw organisatie en ons bureau.

Met gezonde groet, namens team & Van de Laar

Stan van de Laar

info@en-vdl.nl / 085 – 747 06 18