Menu Close

EVEN VOORSTELLEN | Joël & Van de Laar

Graag stel ik me aan u voor: Joël Wieme, adviseur bij & Van de Laar. Na een studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap en een master Bestuur en Beleid in Utrecht heb ik in verschillende rollen gewerkt aan organisatievraagstukken voor diverse gemeenten en provincies. Bij & Van de Laar focus ik mij op organisatieontwikkeling  van publieke organisaties en vraagstukken op het gebied van de bestuurlijke toekomst van en samenwerking tussen gemeenten.

Mijn belangstelling ligt op het snijvlak tussen enerzijds strategische vraagstukken rondom (publiek-private) samenwerking en de bestuurlijke toekomst van gemeenten én anderzijds tactische (implementatie)vragen om strategische en politieke ambities om te zetten in concrete resultaten.

Zo heb ik het afgelopen jaar de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Woerden en Oudewater en tussen Haarlem en Zandvoort geëvalueerd. Daarnaast mocht ik voor de gemeente Scherpenzeel een verkenning uitvoeren, waarin we gekeken hebben hoe de gemeente haar strategische doelen op het gebied van woningbouw, zorg, onderwijs en voorzieningenniveau voor 2030 het best kan organiseren. Momenteel faciliteer ik als projectsecretaris het herindelingsproces tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Het stellen van strategische doelen en het maken van bestuurlijke keuzes is één ding. De vertaling ervan in concrete resultaten is een andere. Wat betekenen bestuurlijke ambities precies? Welke kennis en vaardigheden vraagt dit van de ambtelijke organisatie? Hoe neem je iedereen daarin mee? En welke processen en systemen moeten worden aangepast? Deze en andere vragen op het gebied van wendbaarheid en team- en organisatieontwikkeling hebben mijn interesse. Zo heb ik meegewerkt aan het uitwerken van een coalitieakkoord in een concreet collegeprogramma en heb ik de gemeente Elburg geadviseerd hoe ze haar doelen op het gebied van burgerparticipatie concreet kan uitwerken en resultaten kan behalen.

Soms lijken organisatievraagstukken ver af te staan van de dagelijkse praktijk. Ik vind het in mijn werk daarom belangrijk om me steeds weer af te vragen hoe mijn werk een bijdrage levert aan de inwoner, klant of samenleving. Dát is wat mij drijft. Ik ben resultaatgericht en met een flinke dosis energie en lef blijf ik mij inzetten om publieke organisaties toekomstgericht en wendbaarder te maken.

Kijk eens rond op deze website voor een uitgebreid inzicht in onze dienstverlening, de vraagstukken waarmee we onze opdrachtgevers graag helpen, onze cases en de overige leden van team & Van de Laar. We kunnen overigens direct versterking gebruiken in ons team, liefst van adviseurs met 3 tot 8 jaar werkervaring op een van de vraagstukken waarop we actief zijn, zie de vacatures op onze site.

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.

Joël Wieme | Adviseur organisatieontwikkeling & Van de Laar