Menu Close

PROJECT UITGELICHT | Jantje Beton & Van de Laar

Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton (hierna: Jantje Beton) werkt sinds 1968 aan meer speelruimte en -kansen voor kinderen en jongeren in het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 1 januari 2020 werkt Jantje Beton via een nieuw meerjarenbeleidsplan aan het bereiken van meer maatschappelijke impact en bedrijfsmatige resultaten.

Jantje Beton startte dit jaar met een ‘pilot Adviesdiensten’, van waaruit zij betaalde beleids- en strategieadviezen aanbiedt aan haar stakeholders, zoals gemeenten, projectontwikkelaars en commerciële adviesbureaus op het gebied van speelruimte. Deze activiteiten ontwikkelt Jantje Beton uiteraard naast de reguliere projecten die Jantje Beton doet en zal blijven doen, en die via andere inkomstenbronnen worden gefinancierd. Indien de pilot succesvol verloopt, kan dit leiden tot de vorming van een vraaggestuurde, kostendekkende en ondernemende dienst; een ‘social enterprise’.

Jantje Beton heeft & Van de Laar gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van deze sociale onderneming. In de vorm van een businessplan. In dat kader is met management en medewerkers van Jantje Beton én met haar stakeholders de marktvraag en marktkansen voor Jantje Beton nader verkend.

Het businessplan gaat in op het inhoudelijk en strategisch profiel, bevat een marktanalyse: kwalitatief en kwantitatief, schetst de organisatie van de sociale onderneming, brengt de financiële en fiscale consequenties in beeld, schetst de samenwerking met derden in de keten en gaat in op de communicatiestrategie, het implementatieplan en de risico’s en beheersmaatregelen.

Het businessplan biedt een afwegingskader voor directie en Raad van Toezicht van Jantje Beton om al dan niet tot deze activiteiten c.q. de daarbij behorende rechts- en organisatievorm over te gaan.

Kijk eens rond op deze website voor een uitgebreid inzicht in onze dienstverlening, de vraagstukken waarmee we onze opdrachtgevers graag helpen, onze cases en de leden van team & Van de Laar. We kunnen overigens direct versterking gebruiken in ons team, liefst van adviseurs met 3 tot 8 jaar werkervaring op een van de vraagstukken waarop we actief zijn.

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.

Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton