Menu Close

Meer lucht en ruimte in de transitie

Denkers en doeners voor de klimaat- en energietransitie

& Vooruit met de transitie

Adviseurs van &VDL hebben een passie:  de klimaat- en energietransitie écht verder  helpen. Dat vraagt om lucht en ruimte in de transitie. En om versnelling en realisatiekracht.  Vertalen van duurzaamheidsambities naar concrete en uitvoerbare doelen. Toekomst- bestendig maken van de energieinfrastructuur. Betaalbaar houden van de energietransitie. In onze vraagstukken zetten wij graag onze denk en doekracht in. Vanuit de inhoudelijke ambities brengen we samen in kaart wat dat vraagt van governance, sturing, samenwerking, organisatie en mensen.

Onderzoek & advies

Buiten de organisatie moet het gebeuren! Hoe regel je dat van binnenuit?

  • De ambities van gemeenten, waterschappen en provincies rondom de energie- en klimaattransitie zijn hoog.
  • Maar: het energienet dreigt vast te lopen, de energielasten stijgen.
  • Burgers willen zich (mede)eigenaar  voelen en een eigen bijdrage leveren.
  • Partners in dit systeem en de samenleving als geheel staan voor een forse opgave!  

Onze adviseurs denken graag mee over wat de transitie, in uw organisatie en daarbuiten, nodig heeft. Wij richten onze energie op de vormgeving van governance, sturing en samenwerking op deze opgaven. Het ontwerpen en inrichten van de organisatie, passend bij de opgave, is ons dagelijks werk. En we zoeken de verbinding met publieke en private partners. Daar halen we de energie uit die nodig is om samen concrete resultaten te boeken.

Procesbegeleiding & Realisatie

Steeds een trede hoger in de ambitie? Onze adviseurs als uw ‘trapleuning’!

  • Het realiseren van de ambities vraagt om denkkracht, want oplossingen zijn vaak nog onbekend.
  • Maar het vraagt bovenal doekracht.  De kracht om te leren, experimenteren, opschalen en verbreden.
  • De projectleiders en procesbegeleiders van &VDL geven extra energie aan uw ambities.

In de rol van projectleider of procesbegeleider brengen wij energie en resultaatgerichtheid aan tafel. Onze vaardigheden om resultaten te boeken in een complex publiek-privaat-speelveld, combineren wij met kennis van de inhoud. Ook helpen wij graag om betrokkenheid van en draagvlak onder inwoners, ondernemers en partners te organiseren.

Interim, executive search & werving en selectie

Heeft uw organisatie wat extra energie nodig? Wij helpen u met tijdelijke of vaste inzet!

  • De transitie moet van binnenuit lucht en ruimte krijgen om duurzaam impact te maken.
  • Partners in deze transitie hebben behoefte om tijdelijke of vaste denk- en doekracht aan hun organisaties toe te voegen.
  • Van binnenuit bijdragen aan de transitie kan bijvoorbeeld in rollen van beleidsadviseur, programma-manager, projectleider, strateeg of leidinggevende.

Onze adviseurs helpen graag bij het vinden van uw tijdelijke of vaste medewerkers. Mensen die met passie willen werken aan úw opgaven en ambities op het gebied van klimaat en energie. Wij helpen u vanuit ons label GNGMKRS met interim-bemiddeling, executive search of werving & selectie.

JIJ &VDL

Heb jij de energie om met  ons mee te denken en doen?  Geef vorm aan de transitie!

Wil je een verschil maken in vraagstukken rondom klimaat, duurzaamheid en energie? En wil je écht impact maken binnen deze opgaven? Heb je de kennis en vaardigheden om strategisch met onze opdrachtgevers mee te denken over de vormgeving van de transitie? Ben je daarnaast creatief en ondernemend?

Dan komen we graag met je in contact! Om te verkennen óf en wat je samen met onze collega’s kunt bijdragen aan de klimaat- en energietransitie.

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken?

Neem contact op met Irene Kruijssen,

marktgroepleider Klimaat en Energie:

06 53 93 91 88

of stuur een mail naar l.kruijssen@en-vdl.nl

& Van de Laar 

Emmasingel 29-11

5611 AZ  Eindhoven

085 – 747 06 18

info@en-vdl.nl

en-vandelaar.nl