Menu Close

NIEUWS | Gamificatie van het inspiratiedocument interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders voor Provincies

In het kader van het interbestuurlijk toezicht houden provincies toezicht op de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. Voor gemeenten is het steeds lastiger om hun wettelijke taakstelling te behalen, met name door de huidige woningcrisis. Een erg actueel vraagstuk, AZC’s raken overbezet doordat de doorstroom van vergunninghouders stagneert.

De rol van de provincies als toezichthouder op de taakstelling wordt hiermee steeds actiever. Maar hoe doe je dat nou als toezichthouder?
 
Afgelopen maanden hebben we vanuit &VDL een werkgroep van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Interprovinciaal Overleg mogen begeleiden. Onze collega Jasmijn Hondebrink was penvoerder van het inspiratiedocument interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders. De werkgroep had als doel om goede voorbeelden uit te wisselen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.
 
Om de handelingsperspectieven uit dit inspiratiedocument toe te passen hebben collega’s Bente van Ruremonde en Jasmijn Hondebrink een spel ontwikkeld. In december hebben zij dit spel met een groep toezichthouders gespeeld, het was een succes. Ontzettend leuk om op deze speelse wijze een casus te behandelen, een mooi eindresultaat!

Ook in het nieuwe jaar zijn Bente en Jasmijn bezig met het ontwikkelen van spellen en innovatieve werkvormen om maatschappelijke vraagstukken of casussen vanuit een andere invalshoek te benaderen.

Nieuwsgierig? Neem vooral contact op!