Menu Close

NIEUWS | Presentatie gemeenteraden regio Zuidoost-Brabant Wet gemeenschappelijke regelingen

Recent gaf onze collega Maartje de Rond een presentatie aan de gemeenteraden van de regio Zuidoost-Brabant over de nieuwe instrumenten die de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt. Gezamenlijk met de aanwezige raadsleden is besproken wat de kansen en mogelijkheden zijn bij het inzetten van deze (en bestaande) instrumenten in een samenwerkingsverband dat is vormgegeven als een gemeenschappelijke regeling. De rol en positie van raadsleden stond hierbij centraal. De avond had constructieve gesprekken tussen raadsleden als gevolg, met inzicht in elkaars beweegredenen en perspectieven. Waardevol binnen elke samenwerkingsverband!

Benieuwd wat Maartje de Rond voor uw organisatie kan betekenen bij de juridische aspecten van samenwerking en de nieuwe Wgr? Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Naam contact op met haar: m.derond@en-vdl.nl.