Menu Close

PROJECT UITGELICHT | Eindhoven e.o. & Van de Laar

Procesbegeleider en adviseur doorontwikkeling samenwerking jeugdhulp in Zuidoost-Brabant. De komende maanden mogen wij de tien gemeenten Eindhoven, Best, Oirschot, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel en Bergeijk helpen bij het formuleren van hun gezamenlijke inhoudelijke ambities en transformatieve doelen. Om vanuit dat collectieve wensbeeld te adviseren over de daarbij best passende governancestructuur en het bijbehorende juridische construct.

Tot op heden werken deze gemeenten samen rondom de jeugdhulp via een DVO-constructie, waarbij Eindhoven de taken uitvoert namens de regiogemeenten. Daarbij verzorgt Eindhoven de inkoop van specialistische jeugdhulp en jeugdverblijf voor deze gemeenten.

Er is een behoefte aan meer slagkracht, waarbij de samenwerking vanuit de inhoud georganiseerd moet worden en verder vorm moet krijgen. Uitgangspunten in de samenwerking zijn daarbij de gezamenlijke ambitie/ inhoudelijke verbinding, de ruimte en aandacht voor de lokale verlangens en belangen en gelijkwaardigheid/ partnerschap tussen de 10 gemeenten.

In een proces met ambtelijke, management en bestuurlijke betrokkenheid werken we richting einde 2020 gezamenlijk toe naar een advies over de toekomstige governance van de samenwerking. Vanuit een inhoudelijk vertrekpunt uiteraard. De Norm voor Opdrachtgeverschap wordt daarbij nauw betrokken.

Recent mocht & Van de Laar ook de gemeente Helmond en negen omliggende gemeenten helpen in een gelijksoortig vraagstuk. Dit jaar waren wij op het vlak van de evaluatie en of doorontwikkeling van de samenwerking jeugdhulp ook actief in de regio’s Twente, Haaglanden en Lekstroom.

Kijk eens rond op deze website voor een uitgebreid inzicht in onze dienstverlening, de vraagstukken waarmee we onze opdrachtgevers graag helpen, onze cases en de leden van team & Van de Laar. We kunnen overigens direct versterking gebruiken in ons team, liefst van adviseurs met minimaal 5 jaar werkervaring op een van de vraagstukken waarop we actief zijn.

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.

Eindhoven en regiogemeenten