Menu Close

PROJECT UITGELICHT | Huizen & Van de Laar

Het college van B&W en de gemeenteraad van Huizen leggen met enige regelmaat geheimhouding op. In de Gemeentewet en in de Wet openbaarheid van bestuur staan verschillende gronden om geheimhouding op te leggen. Toch kunnen raadsleden geheime stukken en besprekingen als een belemmering ervaren.

De rekenkamercommissie van de gemeente Huizen doet onderzoek naar de regelgeving en de praktijk van het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. Ons team mag het feitenonderzoek voor deze rekenkamercommissie uitvoeren. Daarbij voeren we een procedurele toets uit, waarbij we bekijken in hoeverre de gemeentelijke regelgeving op het gebied van geheimhouding in lijn is met landelijke wetgeving. Vervolgens toetsen we of de gemeente de lokale en landelijke regelgeving opvolgt.

Naast deze procedurele toets maken we een analyse van de gevolgen van geheimhouding voor de kwaliteit van het gevoerde bestuur. In hoeverre kan de raad haar kaderstellende en controlerende rol uitvoeren? En op welke manier beïnvloedt geheimhouding het debat in de raad?

Kijk eens rond op deze website voor een uitgebreid inzicht in onze dienstverlening, de vraagstukken waarmee we onze opdrachtgevers graag helpen, onze cases en de leden van team & Van de Laar. We kunnen overigens direct versterking gebruiken in ons team, liefst van adviseurs/ onderzoekers met 3 tot 8 jaar werkervaring op een van de vraagstukken waarop we actief zijn.

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie (via ons label GNGMKRS), rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.

Huizen