Menu Close

PROJECT UITGELICHT | Land van Cuijk i.o. & Van de Laar

Eind 2018 stelden de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het plan van aanpak ‘Opschalen en Verbinden’ voor de herindeling van hun gemeenten vast. Daarmee gaven de gemeenteraden hun colleges van B&W de opdracht de herindeling per 1 januari 2022 voor te bereiden. Wij stelden het plan van aanpak op, zijn politiek-bestuurlijk en ambtelijk procesbegeleider in de fase van het opstellen van het herindelingsontwerp/-advies en begeleiden momenteel de implementatiefase, sinds najaar 2019.

Momenteel zoeken we via onze partnerorganisatie GNGMKRS een kwartiermaker, tevens (beoogd) gemeentesecretaris/ algemeen directeur voor de gemeente Land van Cuijk i.o. Bekijk hier de vacature. Reageren kan nog tot en met 24 januari 2020.

Uitdaging
Opschalen én afschalen naar de kernen moeten hand in hand gaan in deze herindeling. Opschalen om een krachtige speler te kunnen zijn aan bovenregionale, provinciale en landelijke overlegtafels, ten behoeve van de belangen van zijn inwoners en ondernemers in het gebied. Afschalen om nog beter in te kunnen spelen op de behoeften in de kernen en de vitaliteit van deze kernen te versterken.

De nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk maakt een voornaam onderdeel uit van de regio Land van Cuijk, een regio waartoe ook de gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave behoren. Lopende het proces wordt bezien in welke mate en op welke wijze deze beide gemeenten bestuurlijk en/of ambtelijk willen ‘aansluiten’ op deze herindeling. Daarbij speelt de uitdaging dat de gemeente Cuijk momenteel met de gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave in een (volledige) ambtelijke fusieorganisatie participeert: Werkorganisatie CGM.

Resultaat
De drie gemeenten vormen per 1 januari 2022 tezamen één krachtige gemeente van 65.000 inwoners en 25 kernen, in het Noordoosten van Brabant op een (economisch) kansrijk knooppunt van snelwegen en water. Met het Ruhrgebied als achterland en goede ontsluitingen naar de logistieke hotspot Venlo, Brainport Eindhoven en steden als Nijmegen en Den Bosch binnen bereik.

Kijk eens rond op deze website voor een uitgebreid inzicht in onze dienstverlening, de vraagstukken waarmee we onze opdrachtgevers graag helpen, onze cases en de leden van team & Van de Laar. We kunnen overigens direct versterking gebruiken in ons team, liefst van adviseurs met 3 tot 8 jaar werkervaring op een van de vraagstukken waarop we actief zijn.

& Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar is op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.

Herindeling Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis tot de gemeente Land van Cuijk per 1/1/2022.